OPROEP NAAR ESSAYS "VOORBIJ NEERGANG"

Naar aanleiding van het boek “Voorbij het narratief van neergang” van Mark Elchardus lanceert de Stichting P&V een oproep naar essays.

De hedendaagse jongvolwassenen zijn ervan overtuigd dat hun samenleving aftakelt, getekend wordt door neergang. Los van de vraag of de neergang reëel, desgevallend onvermijdelijk is, heeft het geloof in neergang - het declinisme - verstrekkende gevolgen. Het declinisme doet jongvolwassenen zoeken naar zondebokken, maakt hen onverdraagzaam, vatbaar voor een populistische politiek van de uitsluiting en het onbehagen.

Daarom de essayprijs “Voorbij neergang”. De prijs zal worden uitgereikt aan degelijk onderbouwde, goed beargumenteerde en helder geschreven essays die het narratief van neergang kunnen weerleggen, duidelijk kunnen maken hoe onze samenleving de grote uitdagingen aankan, of kunnen weergeven hoe de verspreiding van het geloof in neergang kan worden gestuit, ….