Uitnodiging EC seminarie over vroegtijdig schoolverlaten in België en Europa

Het terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters is één van de belangrijke uitdagingen voor zowel Belgische als Europese beleidsmakers. De Europese en nationale doelstellingen in dat verband staan dan ook centraal in de Europa 2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

In deze context nodigt de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België, in samenwerking met DG EAC, u graag uit op een studiedag over vroegtijdig schoolverlaten in België en Europa. De studiedag gaat door op vrijdag 24 oktober 2014 in het Charlemagne-gebouw te Brussel (vlakbij het Shumanplein) en biedt een forum aan zowel binnenlandse als buitenlandse beleidsmakers, academische experts en directe betrokkenen uit het werkveld om de discussie aan te gaan in het licht van de recente landenspecifieke aanbevelingen van de Raad van de Europese Unie aan België.

Het programma omvat zowel lezingen, meer interactieve workshops en netwerkgelegenheden.

De studiedag start om 9:30 (registratie vanaf 8:45) en loopt tot 17:30. Lunch en koffiepauzes worden u aangeboden door de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België.

Voertalen zijn Nederlands, Frans, Engels en Duits. Simultaanvertaling naar deze 4 talen is voorzien.

Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht.

Een greep uit het (voorlopige) programma:

 • Europese initiatieven tegen vroegtijdig schoolverlaten: inzichten uit het te verschijnen Eurydice/Cedefop rapport
 • Het beleid met betrekking tot vroegtijdig schoolverlaten in Vlaanderen, de Franse en Duitstalige gemeenschap: stand van zaken door de drie Gemeenschappen en paneldebat met buitenlandse experts en beleidsmakers
 • Thematische workshops:
  • A. Onderbouwde beleidsvoering en beleidsimplementatie: hoe om te gaan met data, opvolgingssystemen en evaluaties in de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten?
  • B. Partnerschappen aangaan en versterken: welke rol voor welke betrokkenen, hoe de samenwerking optimaliseren?
  • C. Gelijke kansen, voorschools onderwijs en schoolverlaten: wat leert ons recent onderzoek? Hoe kwaliteit en toegankelijkheid verzekeren?
  • D. Goede leerkrachten en innoverende pedagogische praktijken maken het verschil: hoe het risico op vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan in de leeromgeving?

De workshops omvatten kortere interventies en bieden ruimte voor discussie over inspirerende praktijkvoorbeelden uit binnen en buitenland. Workshops A&B en C&D vinden gelijktijdig plaats. Gelieve bij het inschrijven als volgt aan te geven welke workshops u wenst te volgen:

 • Keuze 1: Workshop A&C
 • Keuze 2: Workshop B&C
 • Keuze 3: Workshop A&D
 • Keuze 4: Workshop B&D

 

Inschrijven kan tot 10 oktober via COMM-REP-BRU-POL@ec.europa.eu.

Om veiligheidsredenen en om de toegang tot het gebouw te vergemakkelijken willen we u vragen om uw naam, voornaam en de organisatie die u vertegenwoordigt te vermelden. Gelieve ook uw keuze voor de workshops te vermelden.

Meer praktische details en het volledige programma worden op een later tijdstip meegedeeld.