NIEUWE VOORZITTER VOOR DE STICHTING P&V


Mark Elchardus, één van de eerste actieve leden en eerste voorzitter van de Stichting P&V,  heeft zich bijna 20 jaar met veel toewijding ingezet voor onze projecten en acties. We wensen hem van harte te bedanken voor de lange weg die hij met ons heeft afgelegd. Terwijl Mark lid blijft van de Adviesraad en Raad van Bestuur van de Stichting, zal Olivier Servais vanaf nu de fakkel overnemen als voorzitter. Olivier Servais is antropoloog en historicus en professor aan de UCL (Université de Louvain-la-Neuve), alwaar hij godsdienst-, omgevings- en symbolische antropologie doceert en tevens voorzitter is van l’Ecole des Sciences Politiques et Sociales. Verder heeft hij ook expertise opgebouwd in onderzoek naar virtuele werelden als nieuwe socialisatievormen.
Hij maakt deel uit van de Adviesraad van de Stichting P&V sinds 2009 en van de Raad van Bestuur sinds 2012.
We heten hem van harte welkom!