Laureaten 2016

De Burgerschapsprijs 2016 gaat naar Michel Claise en Jan Nolf

Op woensdag 23 november 2016 heeft de Stichting P&V voor het twaalfde jaar op rij haar Burgerschapsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

 

Twee stemmen ter bescherming van justitie in België

Sinds 2015 wil de burgerschapsprijs beklemtonen dat men exemplarisch burger kan zijn in de maatschappijdragende instellingen. Daarom zal telkens één maatschappelijke sector gekozen worden waarin gezocht wordt naar mensen die in die sector hebben bijgedragen aan een rechtvaardige, tolerante en respectvolle samenleving. Voor 2016 koos de Stichting P&V ervoor de publieke sector in de brede zin in het voetlicht te plaatsen.

 

Omdat zij één van de hoekstenen vormt van een democratische staat, en omdat zij vandaag onder druk staat, werd justitie gekozen als het thema voor de Burgerschapsprijs 2016. De Burgerschapsprijs 2016 wordt uitgereikt aan Jan Nolf en Michel Claise. Deze twee magistraten zijn elk in heel verschillende domeinen actief, maar ijveren allebei voor de bescherming van de gelijkheid van alle burgers voor de wet en verdedigen de rechten en plichten van elk individu. Via hun beroep als magistraat én stem als columnist in het publieke debat, verdedigen ze de onafhankelijkheid van het gerecht tegenover de macht van het geld en ijveren ze voor de bescherming van de democratische rechtstaat. Ongevoelig voor druk, tonen zij aan hoe individuele actoren werkend binnen justitie kunnen handelen om, op verantwoorde basis, het rechtssysteem te verbeteren. Een systeem dat vooralsnog weinig aandacht krijgt van het grote publiek.

Deze twee vooraanstaande figuren van de magistratuur verdedigen dus zeer gelijkaardige waarden, die ook door de Stichting P&V gedragen worden, voor een meer democratische, open en solidaire samenleving.

Jan Nolf, erevrederechter en kritische justitiewatcher

Nadat Jan Nolf 10 jaar in Brugge als advocaat had gewerkt, werd hij in 1987 vrederechter in het kanton Roeselare. Hij stond dicht bij de mensen en haalde alles uit de kast om strijdende partijen met elkaar te verzoenen en te voorkomen dat het tot een proces kwam. Hij heeft altijd een open en democratische justitie verdedigd, met grote aandacht voor de kwetsbaren. Nadat hij in 2011 vervroegd met pensioen ging (uit onvrede met de schaalvergroting binnen justitie), ontpopte hij zich tot kritisch justitiewatcher, onder meer via zijn website www.justwatch.be. Volgens hem is het probleem van justitie vandaag niet op de eerste plaats een gebrek aan financiële middelen. “Justitie moet gewoon een andere justitie worden. Onze harde justitie is verspillend. Dat is mijn boodschap. Justitie is verkeerd bezig. Door minder dialoog en meer processen is justitie één grote verspillingsfabriek geworden.”

Hij schreef verschillende boeken, waaronder Kwetsbaren in het nieuwe recht. Eind november verschijnt zijn nieuwe boek De kracht van rechtvaardigheid. In dit boek vertrekt Jan Nolf van zijn 25 jaar lange loopbaan en biedt hij een unieke inkijk in justitie. Nolf doet méér dan alleen kritiek leveren. Hij tekent hoe een nieuw rechtssysteem er uit zou kunnen zien. Een justitie van ons allemaal. Het boek verschijnt eind november bij EPO.

Michel Claise, onderzoeksrechter gespecialiseerd in financiële criminaliteit.

photo: Dieter TelemansMichel Claise werkte 20 jaar als advocaat gespecialiseerd in commercieel recht. In 1999 slaagde hij in het examen voor de magistratuur. Hij belandde bij de financiële recherche en is intussen al bijna 16 jaar financieel onderzoeksrechter in Brussel. In de wandelgangen van het Brusselse justitiepaleis wordt Claise ‘meneer 100 miljoen’ genoemd, omdat dit zo ongeveer het bedrag zou zijn dat de onderzoeksrechter jaarlijks dankzij zijn speurwerk naar de Belgische schatkist doet terugkeren. Strijdlustig, rechtschapen en ongevoelig voor druk, hamert rechter Claise op het feit dat financiële criminaliteit niet voldoende serieus wordt genomen, hoewel hij een kentering ziet: “Steeds meer mensen beseffen dat die strijd iedereen aanbelangt, want de omvang van de fiscale fraude in België bedraagt 30 miljard euro per jaar. Wie een oud vrouwtje op straat berooft, wordt streng gestraft. Fraudeurs die miljoenen verduisteren in belastingparadijzen, gaan vrijuit. Maar er zou allicht minder straatcriminaliteit zijn als men de financiële criminaliteit zou aanpakken. En we zouden niet verder roofbouw hoeven te plegen op democratische pijlers zoals de cultuur, het onderwijs, de gezondheidszorg en justitie.”

 

De burgerschapsprijs 2013 gemaakt door Johan Tahon.
De burgerschapsprijs 2016
gemaakt door Johan Tahon.De Stichting zal aan de laureaten een beeldhouwwerk van Johan Tahon overhandigen.

Interview van Jan Nolf door Han Renard.

Laudatio van Jan Nolf door Bert Kruismans.

Interview van Michel Claise door Han Renard.

Laudatio van Michel Claise door Laurence Bovy.

Brochure van de Burgerschapsprijs 2016


Persoverzicht

De pers heeft over de prijs gepraat.

Artikels verschenen in de geschreven pers

"Deze artikels worden weergegeven met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk daaropvolgend gebruik moet worden onderworpen aan een specifieke vergunning van de beheermaatschappij Copiepresse : info@copiepresse.be "

--"De fraudebestrijding van de regering-Michel is een regelrechte ramp», Knack, RENARD Han, CLERIX Kristof, verschenen op woensdag 23 november 2016, bladzijden 54-59.

-- " L'arrêt Chodiev repose sur une erreur de droit", Le Soir, interview van Michel Claise en Jan Nolf, DE BOECK Philippe, verschenen op woensdag 23 november 2016, bladzijden 24-25.

-- " Blikvanger. Michel Claise, rechter en romancier. De man van 100 miljoen", De Standaard, EECKHAUT M., verschenen op woensdag 23 november 2016, bladzijd 10.

-- "Weg met de oorlogscultuur in de rechtspraak", De Morgen,  DE CONINCK Douglas, verschenen op zaterdag 26 november 2016, bladzijden 06-10.

-- " Burgerschapsprijs voor Jan Nolf", Krant van West Vlaanderen(Roeselare), CRABBE Bart, verschenen op Vrijdag 25 november 2016, bladzijden 20-21.

-- " Van Overtveldt ne fait rien contre la fraude fiscale", interview van Michel Claise, La Libre Belgique, DIVE Alice Dive en LAMBRECHT Laurent, verschenen op zaterdag 3 december 2016, bladzijden 32-33.