Laureaat 2017

De Burgerschapsprijs 2017 gaat naar Sir Paul Collier

Op dinsdag 28 november 2017 heeft de Stichting P&V voor het dertiende jaar op rij haar Burgerschapsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

 

Een geëngageerde academicus met internationale erkenning

Sinds 2005 wordt de Burgerschapsprijs jaarlijks uitgereikt aan personen uit België of het buitenland die zich inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

Vanaf 2015 wil de burgerschapsprijs beklemtonen dat men exemplarisch burger kan zijn in de maatschappijdragende instellingen, zoals de overheidsadministratie, de wetenschap, het bedrijfsleven, de media… In 2016 werd de publieke sector in het daglicht geplaatst; voor 2017 werd de academische wereld gekozen.

Dit jaar koos de jury een academische persoonlijkheid met internationale erkenning, gespecialiseerd in de ontwikkelings- en migratieproblematiek. Paul Collier verzoent uitmuntend academisch werk met een sterk en pragmatisch engagement voor meer gelijkheid en sociale rechtvaardigheid in de wereld.
 
Sir Paul Collier (1949) is hoogleraar economie en overheidsbeleid aan de Blavatnik School of Government van de Universiteit van Oxford. Van 1998 tot 2003 was hij hoofd van de Development Research Group van de Wereldbank. Hij is tevens adviseur bij verschillende internationale instellingen, onder meer de Wereldbank en het IMF. Collier is sinds 2008 Commander of the Most Excellent Order of the British Empire.
 
Hij heeft belangrijk wetenschappelijk werk geleverd op het vlak van de studie van armoede in de wereld, economische en maatschappelijke ontwikkeling in Afrika, gevolgen van globalisering, oorzaken en gevolgen van massale migratie, … Op minstens drie domeinen heeft hij zich tevens sterk maatschappelijk geëngageerd: de economische ontwikkeling in Afrika, de armoedebestrijding en de vluchtelingenproblematiek. Hij was één van de eerste economen die zich met migratievraagstukken heeft beziggehouden vanuit een economisch standpunt. Hij is auteur van talrijke belangrijke boeken waaronder «The Bottom Billion » (2007) en recent « Refuge : Transforming a Broken Refugee System» (2017) geschreven samen met Alexander Betts.
 
De Stichting P&V reikt haar Burgerschapsprijs aan Paul Collier uit omdat hij in de geest van de Stichting werkt en haar waarden vertegenwoordigt. De burgeroorlog in Syrië en de vluchtelingencrisis vormen één van de grootste hedendaagse tragedies. De jury waardeert zijn genuanceerde analyse van de crisis en de noodzakelijke oplossingen tussen “the heartless head and the headless heart”, zoals hij het formuleert, en zijn oproep voor meer solidariteit tussen de landen en autonomie voor de vluchtelingen.
 
Zijn grote bijdrage op het vlak van onderzoek en ontwikkeling wordt versterkt door de vele opinies en persartikels net als zijn pleidooien bij bewindslieden, stichtingen en voor de wereldleiders in Davos, om op een meer structurele wijze de vluchtelingen te helpen. Op die manier heeft hij een doorslaggevende rol gespeeld in het creëren van een Fonds voor de creatie van 200.000 jobs voor Syrische vluchtelingen in Jordanië en het inrichten van ontwikkelingszones waarin vluchtelingen een volwaardig leven kunnen leiden, met inbegrip van de mogelijkheid economisch zelfredzaam te zijn.


Volgend jaar verschijnt zijn nieuwe boek dat als thema ‘catching up’ heeft of het wegwerken van achterstand. Het gaat over de vraag hoe we in onze eigen Westerse samenlevingen moeten omgaan met de angsten van de mensen die achterop blijven. Die angsten worden veroorzaakt door twee nieuwe breuklijnen: de groeiende kloof tussen de bloeiende grootstad en de gebroken provinciestad, en de aan belang winnende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden.

Het is de combinatie van academische uitmuntendheid, waardengedrevenheid en pragmatisme in het streven naar concrete, praktische resultaten die van Paul Collier een uitermate geschikte laureaat van onze Burgerschapsprijs maakt. De manier waarop hij mensen helpt vertrekt niet vanuit liefdadigheid, maar is gericht op zelfredzaamheid, op empowerment en op het scheppen van kansen op duurzame ontwikkeling en goed bestuur.

 

De Stichting heeft aan de laureaat een beeldhouwwerk van Philip Aguirre y Otegui overhandigd. 

Interview van Sir Paul Collier door Han Renard.

Laudatio van Sir Paul Collier door Mark Elchardus.

Brochure van de Burgerschapsprijs 2017

 

Persoverzicht

"Deze artikels worden weergegeven met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk daaropvolgend gebruik moet worden onderworpen aan een specifieke vergunning van de beheermaatschappij Copiepresse : info@copiepresse.be "

Print

Online