Projectoproep Linking You(th) Up

Waarover gaat het?

De Coronacrisis heeft een grote invloed op ons dagelijks leven, maar de huidige situatie en maatregelen hebben een nog veel grotere impact op kwetsbare kinderen en jongeren. Nog meer dan voor de crisis, dreigt het feit van niet over een computer te  beschikken de kloof tussen kwetsbare jongeren en de anderen te vergroten: schooluitval, problemen om opleidingen te volgen, of moeilijkheden bij het zoeken naar werk. 
De projectoproep Linking Youth Up wil aan maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar nieuwe laptops aanbieden, om hen in staat te stellen digitale competenties te verwerven, teneinde hun scholing, opleiding of zoektocht naar werk te kunnen blijven voortzetten. 

Bovendien zal ook financiële steun worden verleend aan organisaties die jongeren ondersteunen bij het verwerven en versterken van hun digitale vaardigheden.

Voor welke projecten ?

Projecten van organisaties die in België maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar begeleiden.
 

De projecten combineren het geven van laptops met een individuele begeleiding:

 • Gift van materiaal: de organisatie verdeelt tussen 10 en 40 nieuwe laptops en de jongeren worden er eigenaar van.
 • Individuele begeleiding: de organisatie biedt de jongeren een individuele begeleiding tot 8.000 euro aan die vertrekt van de vragen en de concrete noden van de doelgroep. Deze digitale vaardigheden zijn ten bate van het voortzetten van hun scholing, opleiding en zoektocht naar werk. 

Voor wie ?

 • Een kandidaatsdossier mag worden ingediend door elke vzw of vereniging met sociaal doel, die gevestigd is in België.
 • De OCMW's, overheidsdiensten en scholen komen niet in aanmerking voor deze oproep, maar partnerschappen met deze actoren        worden wel aangemoedigd.
 • Commerciële projecten worden niet aanvaard.

Wat zijn de selectiecriteria ? 

 • Publiek: de organisatie begeleidt in België kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar: die ofwel leven in een situatie van (dreigende) armoede, ofwel een moeilijk school- of gezinsparcours hebben (bv. jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, met een geringe taalbeheersing), ofwel NEET-jongeren zijn (die geen werk hebben, geen opleiding volgen en niet meer naar school gaan).
 • Noden: de organisatie moet de nood aan computers kunnen aantonen bij hun doelpubliek en legt duidelijk uit op basis van welke criteria het materiaal zal worden verdeeld onder de jongeren zonder computer. 
 • Begeleiding: de organisatie moet kunnen aantonen dat ze een individuele ondersteuning kan aanbieden teneinde deze doelgroep te helpen om digitale vaardigheden te verwerven en te versterken. 
 • Kwetsbaarheid: bijzondere aandacht wordt geschonken aan de begeleiding van risico's en kwetsbaarheden die gerelateerd zijn aan het gebruik van de computer (bv. ouderlijk toezicht, online games, oplichting of phishing,…). Dat gebeurt in dialoog met de ouders of de volwassenen die verantwoordelijk zijn voor de jongeren.
 • Looptijd: de projecten moeten starten in september 2020. De steun focust voornamelijk op het 1ste jaar, dit wil zeggen tot september 2021. In de mate van het mogelijke worden projecten die voorzien in opvolging of contact in het 2de jaar echter wel aangemoedigd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het onderhouden van het materiaal teneinde het lang te kunnen gebruiken.

Timing

 • Lancering van de oproep op 2 juni 2020
 • Indienen van het kandidaatsdossier vóór 2 juli 2020
 • Aankondiging van de selectieresultaten: 15 september 2020

Ondersteunde projecten

Lijst met organisaties per regio

The budget of one million euros released by the P&V Group has made it possible to support 66 associations throughout Belgium and has enabled 1,300 young people to receive a new computer and guidance to strengthen their digital skills.

The Coronavirus health crisis has a significant impact on the daily lives of all of us, but children and young people in vulnerable contexts are disproportionately affected.

Context

Not all students benefit from the same home learning conditions. Vulnerable young people are now overwhelmed by stress related to online homework, tiny living conditions, a lack of educational materials, etc. Almost 12% of young Belgian people under the age of 15 have no suitable place for studying at home. One in 20 families with children does not have a computer; in single-parent families this figure rises to 14%. Many families share a computer. In higher education, more than one in five students dropped out during the confinement. This emergency context creates a growing educational gap which will have long-lasting costs and consequences.

Program
The budget of 1 million euros is distributed as follows:
Phase 1
The first part of 700,000 euros is dedicated to the call for projects (Linking Youth Up) launched on June 2 in close collaboration with the P&V Foundation and the King Baudouin Foundation, the objective of which is to support organizations working with vulnerable young people (12 to 25 years old) by providing them with new computer equipment and digital skills.
Phase 2
As a follow-up to this call, a budget of 300,000 euros is intended to strengthen the good practices of organizations in terms of school and extra-curricular support, as well as support for young people who are vulnerable in the transition from school to the job market.

Corporate Social Responsibility commitment of the P&V Group

This action is in line with the CSR commitment of the P&V group. Hilde Vernaillen, CEO of the P&V Group:Since the start of the crisis, the group has taken initiatives for the benefit of its employees and its clients. In addition, the P&V group has been committed throughout its history to helping to meet social challenges. The initiative launched today is part of it and constitutes our response to an important social emergency. "


 

Citizenship Award 2019

On Wednesday 20 November 2019, the P&V Foundation gave out its 15th Citizenship Award to Geert Mak and Virginie Nguyen. The Citizenship Award is an annual award conferred to a person, initiative or organisation, of Belgian or international origin, whose activity has shown exemplary commitment to promoting an open, democratic, tolerant society.

This year, the jury has chosen to reward  two laureates who project in an accessible way, through testimonies and portraits of ordinary people, a broader story and vision of society. And they do it perfectly, each in their own way: one through the image and the other through the words.

Read More

Communiqué de presse.pdf (Version 1.0)

Thumbnail Uploaded by Marie Delloye, 9/16/20 9:58 AM Résultats appels LYU&GY
Preview
1 of 3

persbericht.pdf (Version 1.0)

Thumbnail Uploaded by Marie Delloye, 9/16/20 9:58 AM Résultats appels LYU&GY
Preview
1 of 3