Linking Youth Up : Reducing the digital gap

The budget of one million euros released by the P&V Group has made it possible to support 66 associations throughout Belgium and has enabled 1,300 young people to receive a new computer and guidance to strengthen their digital skills.

The Coronavirus health crisis has a significant impact on the daily lives of all of us, but children and young people in vulnerable contexts are disproportionately affected.

Context

Not all students benefit from the same home learning conditions. Vulnerable young people are now overwhelmed by stress related to online homework, tiny living conditions, a lack of educational materials, etc. Almost 12% of young Belgian people under the age of 15 have no suitable place for studying at home. One in 20 families with children does not have a computer; in single-parent families this figure rises to 14%. Many families share a computer. In higher education, more than one in five students dropped out during the confinement. This emergency context creates a growing educational gap which will have long-lasting costs and consequences.

Program
The budget of 1 million euros is distributed as follows:


Phase 1

The first part of 700,000 euros is dedicated to the call for projects (Linking Youth Up) launched on June 2 in close collaboration with the P&V Foundation and the King Baudouin Foundation, the objective of which is to support organizations working with vulnerable young people (12 to 25 years old) by providing them with new computer equipment and digital skills.
 

Phase 2


As a follow-up to this call, a budget of 300,000 euros is intended to strengthen the good practices of organizations in terms of school and extra-curricular support, as well as support for young people who are vulnerable in the transition from school to the job market.

Corporate Social Responsibility commitment of the P&V Group

This action is in line with the CSR commitment of the P&V group. Hilde Vernaillen, CEO of the P&V Group:Since the start of the crisis, the group has taken initiatives for the benefit of its employees and its clients. In addition, the P&V group has been committed throughout its history to helping to meet social challenges. The initiative launched today is part of it and constitutes our response to an important social emergency. "


 

Projectoproep Linking You(th) Up

Waarover gaat het?

De Coronacrisis heeft een grote invloed op ons dagelijks leven, maar de huidige situatie en maatregelen hebben een nog veel grotere impact op kwetsbare kinderen en jongeren. Nog meer dan voor de crisis, dreigt het feit van niet over een computer te  beschikken de kloof tussen kwetsbare jongeren en de anderen te vergroten: schooluitval, problemen om opleidingen te volgen, of moeilijkheden bij het zoeken naar werk. 
De projectoproep Linking Youth Up wil aan maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar nieuwe laptops aanbieden, om hen in staat te stellen digitale competenties te verwerven, teneinde hun scholing, opleiding of zoektocht naar werk te kunnen blijven voortzetten. 

Bovendien zal ook financiële steun worden verleend aan organisaties die jongeren ondersteunen bij het verwerven en versterken van hun digitale vaardigheden.

Voor welke projecten ?

Projecten van organisaties die in België maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar begeleiden.
 

De projecten combineren het geven van laptops met een individuele begeleiding:

 • Gift van materiaal: de organisatie verdeelt tussen 10 en 40 nieuwe laptops en de jongeren worden er eigenaar van.
 • Individuele begeleiding: de organisatie biedt de jongeren een individuele begeleiding tot 8.000 euro aan die vertrekt van de vragen en de concrete noden van de doelgroep. Deze digitale vaardigheden zijn ten bate van het voortzetten van hun scholing, opleiding en zoektocht naar werk. 

Voor wie ?

 • Een kandidaatsdossier mag worden ingediend door elke vzw of vereniging met sociaal doel, die gevestigd is in België.
 • De OCMW's, overheidsdiensten en scholen komen niet in aanmerking voor deze oproep, maar partnerschappen met deze actoren        worden wel aangemoedigd.
 • Commerciële projecten worden niet aanvaard.

Wat zijn de selectiecriteria ? 

 • Publiek: de organisatie begeleidt in België kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar: die ofwel leven in een situatie van (dreigende) armoede, ofwel een moeilijk school- of gezinsparcours hebben (bv. jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, met een geringe taalbeheersing), ofwel NEET-jongeren zijn (die geen werk hebben, geen opleiding volgen en niet meer naar school gaan).
 • Noden: de organisatie moet de nood aan computers kunnen aantonen bij hun doelpubliek en legt duidelijk uit op basis van welke criteria het materiaal zal worden verdeeld onder de jongeren zonder computer. 
 • Begeleiding: de organisatie moet kunnen aantonen dat ze een individuele ondersteuning kan aanbieden teneinde deze doelgroep te helpen om digitale vaardigheden te verwerven en te versterken. 
 • Kwetsbaarheid: bijzondere aandacht wordt geschonken aan de begeleiding van risico's en kwetsbaarheden die gerelateerd zijn aan het gebruik van de computer (bv. ouderlijk toezicht, online games, oplichting of phishing,…). Dat gebeurt in dialoog met de ouders of de volwassenen die verantwoordelijk zijn voor de jongeren.
 • Looptijd: de projecten moeten starten in september 2020. De steun focust voornamelijk op het 1ste jaar, dit wil zeggen tot september 2021. In de mate van het mogelijke worden projecten die voorzien in opvolging of contact in het 2de jaar echter wel aangemoedigd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het onderhouden van het materiaal teneinde het lang te kunnen gebruiken.

Timing

 • Lancering van de oproep op 2 juni 2020
 • Indienen van het kandidaatsdossier vóór 2 juli 2020
 • Aankondiging van de selectieresultaten: 15 september 2020

Ondersteunde projecten

Lijst met organisaties per regio

Video's

Ontdek het verhaal van Meriam,één van de jongeren van de projectoproep Linking Youth Up 

Meriam is een 15-jarig meisje uit Brussel, de oudste in een gezin van drie kinderen. Ze speelt en coacht bij Molenbeek Rebels Basketball. Dat is een sociaal-sportieve praktijk die de persoonlijke ontwikkeling stimuleert van meisjes die opgroeien in kwetsbare situaties en daarbij voortbouwt op hun passie voor basketbal. In het filmpje krijgt Meriam een laptop voor haar inzet en haar verdere persoonlijke ontwikkeling. 

Deelnemende organisaties:  Molenbeek Rebels Basketball, BX Represent, Rising You

Ontdek het verhaal van Ilka, één van de jongeren van de projectoproep Linking Youth Up

Ilka is een 20-jarig meisje dat geneeskunde studeert aan de ULB. In haar vrije tijd is ze leidster bij de scouts. Via de organisatie Schola ULB helpt ze wekelijks kwetsbare jongeren uit het Brusselse met hun huiswerk en schooltaken. Omwille van de gezondheidssituatie gebeurt deze huiswerkbegeleiding momenteel digitaal. 

Deelnemende organisaties: Schola ULB, La Teignouse AMO, Huis van het Kind Herselt-Hulshout-Westerlo

 

Ontdek het verhaal van Siebe, één van de jongeren van de projectoproep Linking Youth Up

Siebe is 11 jaar en woont met zijn moeder en zus in een klein appartement in Leuven. Buurtwerk ‘t Lampeke is een beetje zijn tweede thuis. Het is voor hem een goede plek om zijn huiswerk te maken en zijn talenten te ontdekken. En om daarna nog wat te spelen met de vriendjes die hij er heeft gemaakt.

Buurtwerk 't Lampeke helpt maatschappelijk kwetsbare gezinnen zoals dat van Siebe. Dit najaar ontving Buurtwerk 't Lampeke financiële steun en nieuwe laptops van de P&V Groep. 

Deelnemende organisaties:  Buurtwerk ‘t Lampeke, TAJO

 

Ontdek het verhaal van Anthony, één van de jongeren van de projectoproep Linking Youth Up

De coronacrisis duwt de jeugdwerkloosheid omhoog en bemoeilijkt de zoektocht naar werk, vooral bij kortgeschoolde jongeren. Anthony woont alleen op een studio in Luik, waar hij na een moeilijke jeugd probeert een toekomst op te bouwen.

Bij de vzw Le Monde des Possibles volgt hij een opleiding Photoshop met als doel een job te vinden in de grafische sector. Dit najaar ontving Le Monde des Possibles van de P&V Groep nieuwe laptops om hun cursisten te helpen bij hun opleiding. Waaronder dus ook Anthony.

Deelnemende organisaties:  Le Monde des Possibles, Masure14, MJ Sambreville

Lees Meer

 

Ontdek het verhaal van Nasri, één van de jongeren van de projectoproep Linking Youth Up

Nasri is bijna 14 en ontvluchtte Somalië vanwege de oorlog. In de zomer van 2019 kwam hij met zijn zussen en broers aan in België. Hij woont nu in Heist en volgt les in het KTA Brugge. Hij zit er in de OKAN-klas, de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, waar hij Nederlands leert. Taal is essentieel in hun integratie, maar door de coronapandemie hebben anderstalige leerlingen grote moeite om hun eerste contact met de taal te leggen. Via ons project Linking Youth Up kreeg Nasri een laptop waarmee hij zijn taal- en digitale vaardigheden verder kan versterken. Dit om zijn grote droom te verwezenlijken: computerprogrammeur worden.

Deelnemende organisaties:  Binst vzw – Duo for a Job, KTA Brugge, Rising You

Lees Meer

Waad al-Kateab received the P&V Foundation's 2020 Citizenship Award

On Wednesday 2 December 2020, the P&V Foundation gave out its 16th Citizenship to Waad el-Kateab

The Citizenship Award is an annual award conferred to a person, initiative or organisation, of Belgian or international origin, whose activity has shown exemplary commitment to promoting an open, democratic, tolerant society.

Waad al-Kateab, an activist journalist

Born in 1991 in Syria, Waad al-Kateab is a journalist, filmmaker and activist. Her last name is a pseudonym invented to protect her family when she started filming the war in 2011. In 2009, she moved to Aleppo to study economics at Aleppo University, but her studies were interrupted by the revolution and the war which followed. She has reported on the war for Channel 4 News for 5 years. She won an international Emmy Award for her reports “Inside Aleppo”. 
Since 2016 she has been living and working in Great Britain where she fled with her family. She made her film debut in "For Sama" with Edward Watts. It won the "Golden Eye Award" for best documentary at the Cannes Film Festival in 2019, it is also the most nominated documentary in the history of the British Academy Film Awards. On November 23, 2020 she won an Emmy Award for best documentary.

 

For Sama: Testifying at the risk of your life

For Sama” is an intimate and epic journey into the female experience of war. As a love letter from a young mother to her daughter, the film tells the story of Waad al-Kateab’s life through five years of the uprising in Aleppo, Syria as she falls in love, gets married and gives birth to Sama. Her camera captures incredible stories of loss, laughter and survival as Waad wrestles with an impossible choice – whether or not to flee the city to protect her daughter’s life, when leaving means abandoning the struggle for freedom for which she has already sacrificed so much. The film is the first feature documentary by Emmy award-winning filmmakers, Waad al-Kateab and Edward Watts.

 

Promoting engagement and active citizenship


The 2020 Citizenship Award is awarded to Waad al-Kateab for her putting into perspective of risk-taking in the name of active and activist citizenship. Olivier Servais and Jessy Siongers, co-presidents of the P&V Foundation: "The Award comes on the eve of a sad anniversary - it's been 10 years since Syria has been mired in a never-ending conflict. Waad al-Kateab has challenged millions of people through her testimony by bringing together the intimate and the universal, and she has shown us what true citizenship means.”
The Foundation wishes to emphasise all forms of citizen participation and Waad al-Kateab's testimony is part of this spectrum. Al-Kateab hopes that her work can be a tool for change and that it will inspire people to take action. When asked what she wants, Waad answered: ‘I don't want your tears - I want mobilisation’.

©ABD ALKHADER HABAK


Her action: A personal and universal struggle

Waad Al-Kateab continues her fight through the "@ActionForSama #stopbombinghospitals" campaign highlighting the heroism of the doctors and nurses who continue their work despite the bombings. Waad al-Kateab encourages us to nurture and conduct humane debates on the role, responsibilities and impact of war on the lives of thousands of men and women.
Annemie Schaus (rector of ULB) and Lynn Tytgat (WeKonekt, VUB), two members of the Citizenship Award jury, explain: “The work of Waad al-Kateab is a call for an open, tolerant and committed society. The filmmaker works passionately in favour of human rights, the right to health care, as well as the staff of nurses and doctors who play a crucial role around the world on a daily basis. In the time of the COVID-19 pandemic, this theme is and will remain relevant. Waad al-Kateab inspires young and old, nationally and internationally, and encourages personal and societal reflection and action. "

 

The Award

The Prize will be awarded on May 2 during the Difference Day event which will take place in Bozar in the presence of many personalities including Caroline Pauwels, rector of the VUB: "I am honored that the P&V Foundation's Citizenship Prize awarded to Waad al-Kateab be awarded on Difference Day. It embodies the values and attitude that this day represents: freedom of expression and respect for the opinions of others. "


The Foundation will present the winner with a statue of the committed artist Philip Aguirre y Otegui.

 

 

PRESS REVIEW

" The present article (s) is (are) reproduced with the permission of the Publisher, all rights reserved. Any subsequent use must be subject to specific authorization from the management company. Copiepresse : info@copiepresse.be "

 

WRITTEN :

Le Soir, Gaëlle Moury, "Comprendre pourquoi les Syriens sont devenus des réfugiés " 02/12/2020, p. 14

Knack, Han Renard, "We zouden samen leven en samen sterven "  02/12/2020p.76

 

ONLINE : 

RTL info, "Une journaliste syrienne récompensée du Prix de la citoyenneté", 02/12/2020

Mo*, Michiel Loveniers "Syrische journaliste, filmmaakster en activiste wint de Burgerschapsprijs 2020: ‘Een heel speciale prijs" - 02/12/2020

La Libre, "Une journaliste syrienne récompensée du Prix de la citoyenneté", 02/12/2020

BX1, "Une journaliste récompensée du Prix de la citoyenneté", 02/12/2020

DH, "Une journaliste récompensée du Prix de la citoyenneté", 02/12/2020

 

 

 

 

Discover the young people of the Linking Youth Up and Guiding Youth project

Not all families have a home computer. In addition, many young people do not have a suitable space in their homes to do their homework or study. To this lack of equipment is also added, for one in five young people, too little digital knowledge and skills. The coronavirus crisis has further highlighted this inequality. Discover Meriam, Ilka, Siebe, Anthony and all the young people who are the faces of the Linking Youth Up project. With this project, 1,300 socially vulnerable young people receive a new laptop and 65 organizations receive support to continue to act against the digital and educational divide.

Read More

ECHO- JUNE 2020

Unfortunately, our newsletters our published only in Dutch and French..

 

Please excuse us.