Essayprijs Voorbij neergang
 

De hedendaagse jongvolwassenen zijn ervan overtuigd dat hun samenleving aftakelt, getekend wordt door neergang. Overweldigende meerderheden van hen geloven dat de kansen op een goed leven in een goede samenleving teloorgaan.

Negen op de tien van de jongvolwassenen verwacht dat steeds meer bedrijven naar lagelonenlanden zullen vertrekken, dat de pensioenen en de werkloosheidsuitkeringen kariger zullen worden, dat de opwarming van de aarde voor steeds meer rampen zal zorgen. Acht op de tien verwacht dat men harder zal moeten werken voor minder, dat de werkgevers goedkope buitenlandse arbeidskrachten zullen verkiezen, dat mensen minder werkzekerheid zullen hebben, dat de ongelijkheid zal toenemen. Zeven op de tien verwacht dat er meer werkloosheid zal zijn, dat de gelukkigen die nog werken dat onder slechte arbeidsvoorwaarden zullen doen, dat steeds meer mensen twee jobs zullen hebben om het hoofd boven water te houden, dat grote groepen moslims zich niet zullen integreren, dat de relaties tussen Europeanen en moslims gewelddadig zullen worden, dat steeds meer mensen slachtoffer zullen worden van terrorisme…

Of die neergang er is, Europa en het Westen daadwerkelijk treft, en of die neergang, als hij er is, onvermijdelijk en onherroepelijk zal blijken, zijn vragen waarover druk wordt geredetwist. Los van de vraag of de neergang reëel, desgevallend onvermijdelijk is, heeft het geloof in neergang, het narratief van neergang, echter verstrekkende gevolgen. Een gedetailleerde beschrijving van dat geloof en zijn gevolgen vindt men in Voorbij het narratief van neergang van Mark Elchardus (LannooCampus). Het geloof in neergang, declinisme, is een belangrijke, misschien wel de belangrijkste oorzaak van bestaansonzekerheid. Het maakt mensen onzeker en angstig. Doet hen zoeken naar zondebokken, maakt hen onverdraagzaam, vatbaar voor een populistische politiek van de uitsluiting en het onbehagen.

Daarom de Essayprijs Voorbij (het narratief van) neergang. De prijs zal worden uitgereikt aan degelijk onderbouwde, goed beargumenteerde en helder geschreven essays die op één of verschillende van de volgende vlakken overtuigend zijn:

  • het narratief van neergang weerleggen, aantonen dat er geen neergang is;
  • uitgaan van de stelling dat er neergang is, maar aantonen hoe die kan worden gekeerd;
  • duidelijk maken hoe onze samenleving en ons samenlevingsmodel de grote uitdagingen aankan, aantonen hoe de goede samenleving en het goede leven kunnen worden nagestreefd en bereikt;
  • aantonen hoe de samenleving politiek het heft weer in handen kan nemen om de toekomstdromen van de mensen te verwezenlijken;
  • weergeven hoe de verspreiding van het geloof in neergang kan worden gestuit, de gevolgen van dat geloof opgevangen kunnen worden.

De essays kunnen, maar hoeven geen betrekking te hebben op alle aspecten van neergang. Zij kunnen ook een specialistisch karakter hebben, zich richten op welbepaalde aspecten van het geloof in neergang, welbepaalde vormen van neergang en/of op specifieke uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd.

Twee essays (één Nederlandstalig en één Franstalig) zullen worden geselecteerd en beloond met een prijs van 2.500 euro elk. De auteurs van elk van die essays zullen hun werk toelichten op een debat, dat in het voorjaar zal plaatsvinden, wellicht in mei 2016 te Brussel.

 

Bekijk hier het volledige reglement

 

Kalender

  • 6 oktober 2015: lancering oproep naar essays
  • 6 januari 2016: deadline indienen essay
  • April 2016 : bekendmaking van de resultaten aan de laureaten
  • Mei 2016 : debat met de laureaten

 

Vernieuwende ideeën of projecten?

Geen zin of tijd om een essay te schrijven, maar wel ideeën over hoe declinisme tegen te gaan of betrokken in een project dat een positief antwoord probeert te bieden op maatschappelijke uitdagingen? Beschrijf in max. 200 woorden jouw idee of project, … en stuur dit door naar stichting@pv.be. De beste ideeën, projecten …worden regelmatig op onze website in de kijker gezet en beloond met een fnacbon van 30 euro.