Europese conferentie - Connecting You(th)

Omwille van de coronapandemie stelt de Stichting P&V haar Europese conferentie “Connecting You(th)” van 12 mei uit tot 28 oktober 2020.

28 Oktober 2020, Brussel

De Stichting P&V is gestart met  haar nieuwe meerjarenproject "Connecting You(th). Doorbreken van scheidslijnen in de samenleving" dat gericht is op het overbruggen van de kloof tussen mensen met een hoog opleidingsniveau en laag opleidingsniveau. Om meer inzicht te krijgen in het onderwerp, hebben we in het voorjaar van 2019 een oproep naar artikels gelanceerd.  De artikels moesten inzicht kunnen brengen in (1) de grote scheidslijnen in onze samenleving, meer bepaald volgens onderwijs, en de mate waarin deze al dan niet zijn toegenomen, welke factoren hierin een rol spelen, en met welke consequenties; en/of (2) nieuwe ontmoetingsplekken en spilfiguren die groepen jongeren/jongvolwassen bij elkaar kunnen brengen; en/of (3) good practices die scheidslijnen binnen groepen jongeren/jongvolwassenen op een succesvolle manier proberen te doorbreken; …

De Engelstalige artikels werden beoordeeld door drie reviewers met een uitgebreide expertise in het onderzoek terzake. Uit de best geplaatste artikels van de eerste ronde selecteerde de jury de vijf winnende artikels die elk een prijs van 2.000 euro zullen ontvangen. Het leescomité werd voorgezeten door dr. Olivier Servais, professor aan de UCLouvain, en dr. Jessy Siongers, senior researcher aan de UGent en VUB.

De vijf winnende artikels zullen worden voorgesteld op een Europese conferentie die zal plaatsvinden op 28 oktober 2020 te Brussel. De laureaten zullen er worden uitgenodigd om hun werk toe te lichten en te debatteren met actoren uit de praktijk, de wetenschappelijke wereld, en politieke en beleidsmiddens.

Bovendien hebben we de eer om Paul Collier, hoogleraar economie aan de Universiteit van Oxford en laureaat van de Burgerschapsprijs van de Stichting P&V in 2017, te mogen verwelkomen. Paul Collier zal enkele bevindingen uit zijn laatste boek "The Future Of Capitalism: Facing the New Anxieties" presenteren, waarin hij onder andere probeert oplossingen te vinden voor de drie grote kloven in onze samenlevingen: tussen de stedelijke en de provinciale gebieden, tussen de lager en de hoger opgeleide en tussen de arme en de rijke bevolkingsgroepen.

Daarnast zal Beate Volker, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Utrecht een aantal van de resultaten bespreken van haar onderzoek rond sociale netwerken, ongelijkheid in sociaal kapitaal en sociale cohesie, met een bijzondere aandacht voor de verschillen tussen groepen zoals mensen met een hoog opleidingsniveau en mensen met een laag opleidingsniveau.

Tenslotte heeft ook Marco Oberti, professor sociologie aan Sciences Po Paris bevestigd aanwezig te zijn. In zijn meest recente werk bestudeert hij sociale klassen en stedelijke en onderwijsongelijkheden en -segregatie

Context

De Stichting P&V bindt de strijd aan tegen de uitsluiting van jongeren. Steeds meer lijken er twee groepen (jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven. Deze groepen kristaliseren zich rond opleiding. Lager- en hoger opgeleiden en - bij jongeren, zij die schoollopen in algemene of meer theoretische studierichtingen en meer beroepsgeoriënteerde richtingen - komen elkaar nog zelden tegen.

Hoewel deze onderwijskloof niet nieuw is, menen sommigen dat deze de laatste jaren verscherpt is en vooral groepen met een lagere opleiding minder goed in staat zijn om een goed leven uit te bouwen. Bovendien komt ook het groeiende besef van de consequenties van de onderwijskloof op de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich kan terugvinden.

Daarom lanceert de Stichting P&V een nieuw meerjarenproject van Onderzoek/Actie, dat verschillende fasen omvat:

1. Het samenbrengen van wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten over het onderwerp
2. Het grondig en op basis van expertise en ervaring bespreken van die kennis en inzichten, met de bedoeling beleidspistes en projecten te identificeren en te steunen die een grote kans maken om efficiënt bij te dragen tot het aanpakken van de gesignaleerde problemen.
3. Het bevorderen van dat beleid en het stimuleren en promoten van de ontwikkelde initiatieven en projecten.

 De resultaten van deze conferentie zullen het vervolg van dit meerjarenproject bepalen.

Programma

Het programma kan omwille van de specifieke gezondheidssituatie aan verandering onderhevig zijn. Hier kan u alvast voorinschrijven zodat u zeker ben van een plaats op de conferentie. Meer informatie over het programma volgt binnenkort. Blijf op de hoogte via onze social mediakanalen!