Web Content type

 

Connecting you(th)

Oproep naar artikels over het doorbreken van scheidslijnen in de samenleving

Onderwijskloof

De Stichting P&V bindt de strijd aan tegen de uitsluiting van jongeren. Steeds meer lijken er twee groepen (jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven. Deze groepen kristaliseren zich rond opleiding. Lager- en hoger opgeleiden en - bij jongeren, zij die schoollopen in algemene of meer theoretische studierichtingen en meer beroepsgeoriënteerde richtingen - komen elkaar nog zelden tegen. Ze wonen in andere buurten, ze gaan naar andere sportclubs of scholen, ze ontmoeten elkaar niet via sociale media en komen elkaar ook niet meer tegen in de kerk of het leger.

Waar er vroeger verzuiling was naar politieke en religieuze overtuiging, is opleidingsniveau volgens sommigen de nieuwe verzuiling. Lager- en hoger opgeleiden zien elkaar niet alleen weinig, ze maken zich ook zorgen over verschillende zaken. Hogeropgeleiden (ook jongeren) maken zich bijvoorbeeld zorgen over het milieu, het (hoger) onderwijs en de gezondheidszorg. Lager opgeleiden hebben vooral zorgen over criminaliteit, migratie en werkloosheid.

Hoewel deze onderwijskloof niet nieuw is, menen sommigen dat deze de laatste jaren verscherpt is en vooral groepen met een lagere opleiding minder goed in staat zijn om een goed leven uit te bouwen. Bovendien komt ook het groeiende besef van de consequenties van de onderwijskloof op de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich kan terugvinden.

Oproep tot bijdragen

Daarom zet de Stichting P&V een grootscheepse actie op touw onder de naam Connecting you(th). Over het doorbreken van scheidslijnen in de samenleving. In een eerste fase zal de meest recente en relevante wetenschappelijke informatie over dit onderwerp worden verzameld aan de hand van een oproep naar wetenschappelijke artikels die op een gedegen, empirisch gevalideerde en originele wijze inzicht kunnen brengen in (1) de grote scheidslijnen in onze samenleving, meer bepaald volgens onderwijs, en de mate waarin deze al dan niet zijn toegenomen, welke factoren hierin een rol spelen, en met welke consequenties; (2) nieuwe ontmoetingsplekken en spilfiguren die groepen jongeren/jongvolwassen bij elkaar kunnen brengen; (3) good practices die scheidslijnen binnen groepen jongeren/jongvolwassenen op een succesvolle manier proberen te doorbreken; …

De Engelstalige artikels zullen in eerste ronde beoordeeld worden door drie reviewers met een uitgebreide expertise in het onderzoek terzake. In een tweede ronde zal een hoogstaand leescomité, uit de best geplaatste artikels van de eerste ronde, de max. 10 winnende artikels kiezen die elk een prijs van 2.000 euro zullen ontvangen. het leescomité zal worden voorgezeten door dr. Olivier Servais, professor aan de UCLouvain, en dr. Jessy Siongers, senior researcher aan de UGent en VUB.

De artikels zullen worden voorgesteld op een Europese conferentie die zal plaatsvinden op 28 oktober 2020 te Brussel. De laureaten zullen er worden uitgenodigd om hun werk toe te lichten en te debatteren met actoren uit de praktijk, de wetenschappelijke wereld, en politieke en beleidsmiddens. De resultaten van deze conferentie zullen het vervolg van dit meerjarenproject bepalen.

Geinteresseerd?

​​​​​​​Vind hier wat meer informatie over het thema.

Samengevat

  • Het artikel moet ingediend vóór 30 juni 2019
  • Geschreven zijn in het Engels.
  • Niet meer dan 10.000 woorden bevatten.
  • Nog niet eerder gepubliceerd zijn.
  • Betrekking hebben op België of op een of meerdere Europese landen of OESO-landen.
  • Betrekking hebben op jongeren/jongerenvolwassenen (tot 30 jaar) of hiermee worden vergeleken.

Timeline

  • Februari 2019: Lancering oproep naar artikels
  • 30 juni 2019: Uiterste datum indiening van de artikels
  • November/december 2019: Bekendmaking van de resultaten
  • 28 oktober 2020: Colloquium