Web Content type

 

Connecting you(th)

Oproep naar artikels over het doorbreken van scheidslijnen in de samenleving

Onderwijskloof

De Stichting P&V bindt de strijd aan tegen de uitsluiting van jongeren. Steeds meer lijken er twee groepen (jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven,vooral volgens onderwijsniveau- of vorm. 

Kort of praktisch geschoolden en hoger geschoolden komen elkaar nog zelden tegen. Ze wonen in andere buurten, ze gaan naar andere sportclubs of scholen, ze ontmoeten elkaar niet via sociale media en komen elkaar ook niet meer tegen in de kerk of het leger.

Waar er vroeger verzuiling was naar politieke en religieuze overtuiging, is opleidingsniveau volgens sommigen de nieuwe verzuiling. Deze groepen zien elkaar niet alleen weinig, ze maken zich ook zorgen over verschillende zaken. De enen  maken zich bijvoorbeeld zorgen over het milieu, het (hoger) onderwijs en de gezondheidszorg. Lager opgeleiden hebben vooral zorgen over criminaliteit, migratie en werkloosheid.

Hoewel deze onderwijskloof niet nieuw is, menen sommigen dat deze de laatste jaren verscherpt is. Bovendien komt ook het groeiende besef van de consequenties van de onderwijskloof op de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich kan terugvinden.

Oproep tot bijdragen

Daarom zette de Stichting P&V een grootscheepse actie op touw onder de naam Connecting you(th). Over het doorbreken van scheidslijnen in de samenleving. In een eerste fase werd de relevante wetenschappelijke informatie over dit onderwerp  verzameld aan de hand van een oproep naar wetenschappelijke artikels die op een gedegen, empirisch gevalideerde en originele wijze inzicht kunnen brengen in (1) de grote scheidslijnen in onze samenleving, meer bepaald volgens onderwijs, en de mate waarin deze al dan niet zijn toegenomen, welke factoren hierin een rol spelen, en met welke consequenties; (2) nieuwe ontmoetingsplekken en spilfiguren die groepen jongeren/jongvolwassen bij elkaar kunnen brengen; (3) good practices die scheidslijnen binnen groepen jongeren/jongvolwassenen op een succesvolle manier proberen te doorbreken; …

SELECTIEPROCEDURE

De artikels werden eerst beoordeeld door drie lezers met een grote expertise over het onderwerp. In een tweede stap selecteerden de voorzitters van de Stichting P&V, uit de best gerangschikte artikelen in de eerste ronde, 5 winnende artikelen die elk een prijs van 2.000 euro ontvingen.


RESULTAAT 

De laureaten zullen uitgenodigd worden om hun werk toe te lichten en in debat te treden met wetenschappers, experts, actoren uit het veld en betrokken politici. De conclusies van deze artikels en debatten zullen als leidraad dienen voor het vervolg van dit meerjarenproject.

BIJDRAGEN

  • Paper 1: "Geographical inequalities in educational credentials, 1961-2011" written by Raf Vanderstraeten and Frederik Van der Gucht - UGent
  • Paper 2: "Education and selective mobility: How parental and ethnic background assort the relocations of young Brussels adults" written by Lena Imeraj and Sylvie Gadeyne - VUB
  • Paper 3: "Worlds apart? An empirical assessment of education as a social boundary among young people in Flanders" written by Bram Spruyt and Filip Van Droogenbroeck- VUB
  • Paper 4: "Building bridges in and with youth work. Connecting with vulnerable youngsters" written by Nathalie Van Ceulebroeck, Els De Ceuster and Britt Dehertogh- AP University Antwerp 
  • Paper 5: "Local community lifelong learning centres and supports as spatial relational systems: Changing diametric spaces of exclusion towards concentric spaces of inclusion for a spatial-ecological systems science" written by Paul Downes - Dublin City University

Download de samenvattingen