Web Content type

CONNECTING YOU(TH)

Komen we elkaar nog tegen of leven we vooral in onze eigen bubbels? De laatste jaren tekenen zich diepe kloven in de samenleving af, vooral volgens onderwijsniveau en -vorm. We wonen niet in dezelfde buurten, we gaan niet naar dezelfde sportclub of school, we ontmoeten elkaar niet op dezelfde plekken, en onze prioriteiten en interessesferen zijn verschillend.

Dit alles heeft negatieve consequenties voor de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich kan terugvinden. Door de coronacrisis dreigt deze polarisatie volgens sommigen groter te worden. Bovendien kwamen tijdens de coronacrisis de zelf- en identiteitsontwikkeling van jongeren onder druk te staan. Onderzoek toont aan dat sociale contacten en steun belangrijke voorspellers kunnen zijn voor veerkracht en een beter herstel na crisissituaties.

Met haar nieuw meerjarenproject wilt de Stichting P&V de nood aan sociale contacten en uitwisseling van jongeren combineren met de maatschappelijke nood aan gediversifieerde contacten, ontmoetingen en wederzijds begrip. Niet alleen kan zo worden gewerkt aan het mentale welzijn maar ook aan het maatschappelijke welzijn en de cohesie in de samenleving.

Het project zal uit twee luiken bestaan: een projectoproep en een jongerenforum.

Project oproep

In september lanceert Stichting P&V haar nieuwe projectoproep 'Connecting you(th). Doorbreken van scheidslijnen in de samenleving ‘.Binnenkort meer informatie op onze website of schrijf u in voor onze nieuwsbrief!


Jongerenforum


Voor haar nieuwe project wil de Stichting P&V een jongerenforum oprichten. Zo’n twintig jongeren tussen 17 en 23 krijgen hierin de kans om ervaring op te doen in actief burgerschap.


Praktische informatie


De jongeren zijn tussen 17 en 23 jaar oud en de groep wordt zo divers mogelijk samengesteld. Iedereen kan zich kandidaat stellen.
Het forum start met een openingsweekend in oktober 2021 en loopt tot mei 2023.
In die periode komen de jongeren een viertal keer fysiek samen en houden ze een aantal digitale ontmoetingen. Ze leggen ook projectbezoeken af en doen actief mee aan het slotevent van het project.


Geïnteresseerd?


Stuur het ingevulde aanmeldingsformulier in voor 4 oktober 2021 .


Meer informatie: Download het informatiedocument of neem contact op met de Stichting P&V: Saskia De Groof en Dunia Oumazza