Web Content type

CONNECTING YOU(TH)

Komen we elkaar nog tegen of leven we vooral in onze eigen bubbels? De laatste jaren tekenen zich diepe kloven in de samenleving af, vooral volgens onderwijsniveau en -vorm. We wonen niet in dezelfde buurten, we gaan niet naar dezelfde sportclub of school, we ontmoeten elkaar niet op dezelfde plekken, en onze prioriteiten en interessesferen zijn verschillend.

Dit alles heeft negatieve consequenties voor de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich kan terugvinden. Door de coronacrisis dreigt deze polarisatie volgens sommigen groter te worden. Bovendien kwamen tijdens de coronacrisis de zelf- en identiteitsontwikkeling van jongeren onder druk te staan. Onderzoek toont aan dat sociale contacten en steun belangrijke voorspellers kunnen zijn voor veerkracht en een beter herstel na crisissituaties.

Met haar nieuw meerjarenproject wilt de Stichting P&V de nood aan sociale contacten en uitwisseling van jongeren combineren met de maatschappelijke nood aan gediversifieerde contacten, ontmoetingen en wederzijds begrip. Niet alleen kan zo worden gewerkt aan het mentale welzijn maar ook aan het maatschappelijke welzijn en de cohesie in de samenleving.

Het project zal uit twee luiken bestaan: een projectoproep en een jongerenforum.

 

Project oproep

De Stichting P&V lanceert de projectoproep Connecting You(th) om wederzijdse ontmoetingen tussen jongeren van verschillende horizonten te bevorderen en/of te werken aan gemeenschappelijke doelen.

Meer concreet is de Stichting P&V op zoek naar:

Wat?

 • Projecten die echte ontmoetingen tussen diverse (groepen) jongeren stimuleren, die echt leren luisteren naar behoeften van verschillende groepen jongeren vanuit gelijkwaardigheid, die stilstaan bij aannames en vooroordelen bij verschillende groepen, … Met andere woorden: projecten die werken aan een beter begrip en aanvaarding van de ‘andere’ via ontmoeting, discussie, sociaal contact. En/of: 
 • (Lokale) initiatieven die zoeken naar en werken aan gemeenschappelijke behoeften, wensen, problemen … van diverse (groepen) jongeren (i.p.v. te kijken naar wat ons verdeelt, zoeken naar wat ons verbindt). Met andere woorden: initiatieven die concreet op zoek gaan naar gemeenschappelijke doelen en hierrond samen acties ondernemen. 

Waar ?

De projecten of initiatieven die wederzijdse ontmoetingen tussen jongeren faciliteren en/of werken aan gemeenschappelijke doelen, kunnen betrekking hebben op de: 

 • (binnen- en buiten-) schoolse omgeving,
 • buurt,
 • vrijetijd

in heel België.

Voor wie ? 

De projectoproep is gericht naar organisaties in de ruime zin (VZWs, scholen, feitelijke verenigingen…) die werken met en voor jongeren tussen 12 en 25 jaar.
De ontvankelijkheids- en selectiecriteria zijn te vinden in de informatieve nota en het reglement. 

Wat biedt de Stichting P&V? 

 • Financiële beurzen tussen 5.000 en 25.000 euro voor de uitvoering van het project. De winnende projecten worden gekozen door het Jongerenforum van de Stichting P&V.
 • Input en bezoek van de jongeren van ons Jongerenforum. 
 • Begeleiding/coaching door collega’s van de P&V Groep voor de eigen werking van de organisatie, bv. rond communicatiestrategie, GDPR, netwerken, … (indien nodig).
 • Hulp en mogelijke aanvullende financiering bij het organiseren van een bijkomende civic crowdfundingscampagne bij Growfunding  (indien nodig en zolang het in het verlengde is van het door de Stichting P&V ondersteunde project).
 • Communicatie over en bekendmaking van het project in de media en binnen de netwerken van de Stichting P&V.

Meer informatie

Aarzel niet de informatieve nota van de projectoproep, met inbegrip van de ontvankelijkheids- en selectiecriteria, te lezen. Of download de infographic met de verschillende fases en belangrijke data van onze oproep

Timing

 • 30november 2021: Deadline indienen dossier
 • 17-21 januari 2022: Selectie van de max. 40 gerangschikte dossiers voor de Expert Day
 • 12 februari 2022: Expert Day in Brussel 
 • Maart 2022: Aankondiging van winnende projecten 
 • April 2022-april 2023: Uitvoering van de projecten, tussentijdse ontmoeting, bezoek jongerenforum en extra ondersteuning indien nodig
 • Mei 2023: deelname aan het slotevent 


Jongerenforum


Voor haar nieuwe project heeft de Stichting P&V een jongerenforum opgerichte. Zo’n twintig jongeren tussen 16 en 23 jaar krijgen hierin de kans om ervaring op te doen in actief burgerschap.


Praktische informatie

 • De jongeren zijn tussen 16 en 23 jaar oud en de groep is zo divers mogelijk samengesteld. Iedereen kan zich kandidaat stellen.
 • Het forum start met een openingsweekend in oktober 2021 en loopt tot mei 2023.
 • In die periode komen de jongeren een viertal keer fysiek samen en houden ze een aantal digitale ontmoetingen. Ze lzetelen in de jury van onze projectbezoeken af en doen actief mee aan het slotevent van het project.

FASE I : VAN 22 TOT 24 OKTOBER

Talrijke sprekers kwamen de jongeren instrumenten aanreiken om te zetelen in het Jongerenforum. In totaal waren er 2 dagen discussies en sessies over burgerschap, kloven in de samenleving, de toekomst van jongeren, de ondernemersgeest....


Het doel de eerste bijeenkomst was banden te smeden, elkaar te leren kennen en te leren debatteren in een zorgzame omgeving. Door visualisatie en facilitering van Visuality deelden jongeren ideeën in een informele sfeer. Zij kregen de kans om academici, sociale ondernemers en coaches te ontmoeten. Alle sessies waren erop gericht hen instrumenten aan te reiken om te debatteren en beslissingen te nemen. Zij zijn nu klaar om actief deel te nemen als jury voor projectoproep van Connecting Youth.


Meer informatie over het programma van het eerste weekend. 


Meer informatie over het Jongerenforum in het informatiedocument of neem contact op met de Stichting P&V: Saskia De Groof en Dunia Oumazza