My Future, Our Society : A Call for Action

 

 

Naar aanleiding van onze studie over de toekomstverwachtingen van jongvolwassenen en de verschijning van het boek ‘‘Voorbij het narratief van neergang’’ van Mark Elchardus in 2015, organiseerde de Stichting P&V een avondconferentie en debat in mei 2016 rond het "declinisme" of het gevoel van neergang in onze samenleving.

Gezien het succes van de eerste editie, organiseren we een nieuwe conferentie en debat op 23 mei 2017 om 18u in Studio 1 van Flagey te Brussel. Dit jaar zullen we een thema aansnijden dat ook voortvloeit uit de studie rond de toekomstverwachtingen van jongvolwassenen: de politieke vervreemding van jongeren en de nood aan revitalisering van collectieve actie.

Slechts 16% van de jongvolwassenen rekent op de politiek om hen te helpen bij hun problemen. Dit verlies aan geloof in collectieve oplossingen en actie is alarmerend, niet alleen omdat dit een potentieel draagvlak vormt voor een beleid dat steeds meer verantwoordelijkheden afschuift naar individuen, maar ook omdat dit een bedreiging kan zijn voor de politiek en democratie in het algemeen. Deze verliezen hun zin als mensen niet beseffen dat een goede job, een comfortabele woning, een aangename buurt, een goede school voor de kinderen, degelijke zorgen als men ziek wordt,... sterk gebonden zijn aan collectieve voorwaarden, misschien zelfs meer dan aan persoonlijke inzet en verantwoordelijkheid.

Daarom lanceerde de Stichting P&V in 2016 een projectoproep naar organisaties in de ruime zin (VZWs, scholen, feitelijke verenigingen…) die werken met en voor jongeren die een project willen opzetten om een oplossing te vinden voor een probleem waarmee ze te maken krijgen of om een droom te verwezenlijken, met name op het vlak van werk, gezondheid, habitat, mobiliteit, onderwijs, enz. Onze algemene doelstelling is jongeren ervan bewust maken dat ze via collectieve actie, én in dialoog met andere actoren waaronder de (lokale) overheid en publieke instellingen, persoonlijke problemen kunnen oplossen of wensen kunnen verwezenlijken. Daarnaast hopen we met dit project ook de politieke instellingen responsiever te maken voor de problemen en wensen van jongeren.

De laureaten van deze projectoproep zullen bekend gemaakt worden op 23 mei! Aanvullend op deze bekendmaking zullen ook een aantal inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland, gespecialiseerd in onderwerpen zoals democratie, collectieve actie, individualisme, het woord nemen en het debat aangaan met het publiek.

De sprekers

We hebben de eer Agathe Cagé,  Paul Dekker en Raphaël Glucksmann te mogen verwelkomen. Olivier Servais, professor antropologie en voorzitter van de Stichting P&V, zal de avond inleiden.

 

 

Agathe Cagé studeerde aan de Ecole normale supérieure en de Ecole nationale d'administration. Ze begon haar carrière binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en werd vervolgens adjunct-directrice van het kabinet van de Minister van Onderwijs Najat Vallaud-Belkacem. Haar passie voor onderwijs vat ze in een zin samen: «Fabriquer de l’égalité autrement que dans les textes.». Begin 2017 wordt ze secretaris-generaal van de presidentscampagne van Benoît Hamon. In 2008 richtte ze samen met haar tweelingzus Julia Cagé de partijpolitiek ongebonden think tank  ''Carte Sur Table'' op, waarvan ze nog steeds de voorzitter is. Deze denktank brengt jongeren van 20 à 35 jaar van uiteenlopende achtergronden samen en heeft als doel jongeren in staat te stellen belangrijke actoren van het publieke debat te worden.

 


Paul Dekker studeerde Politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Freie Universität Berlin. Hij is hoofd van de onderzoekssector Participatie, Cultuur en Leefomgeving bij het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) in Nederland. Daarnaast is hij ook hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg. Hij doet onderzoek naar de publieke opinie en naar sociale en politieke houdingen en participatie, komt geregeld in de media en heeft hierover veel publicaties, waaronder « Democracy always comes first » : Adolescents’ views on decision-making in everyday life and political democracy (met H.Nieuwelink, F. Geijsel en G. ten Dam), Activism and civil society: Broadening political participation (met R.A. Feenstra), en Tocqueville did not write about soccer clubs: Participation in voluntary associations and political involvement.

 

 

Raphaël Glucksmann gediplomeerd van het Institut d’Etudes politiques de Paris, is een Franse essayist en documentairemaker die een alternatief wil bieden voor het volgens hem ‘reactionnaire discours’ in Frankrijk en Europa. In 2015 publiceert hij « Génération gueule de bois », zijn oproep om de ideologische strijd aan te gaan tegen een aantal dominante waarden in onze samenleving die de democratie bedreigen. Zijn laatste boek is « Notre France, Dire et aimer ce que nous sommes » (Allary Éditions, 2016) of de vergeten geschiedenis van het humanistische en kosmopolitische Frankrijk.

 

 

De deelnemers aan de discussie

We hebben ook enkele Belgische experts uit de academische wereld en/of het werkveld uitgenodigd om op de presentaties van de sprekers te reageren en om het debat te stimuleren, met name Tine De Moor, Dries Gysels en Philippe Van Parijs.

 • Philippe Van Parijs: Belgische filosoof met internationale erkenning die aan de UCL doceert waar hij voorzitter is van de Chair Hoover d'éthique économique et sociale, evenals aan Oxford University. Hij werd bekend als promotor van het basisinkomen. In die hoedanigheid stichtte hij in 1986 het Basic Income Earth Network. Samen met Paul De Grauwe is hij tevens coördinator van Re-Bel (Re-thinking Belgium's institutions in the European Context), dat innovatief denkwerk verricht rond de inrichting van onze staat. In 2001 ontving hij de Francquiprijs, de meest prestigieuze Belgische universitaire onderscheiding. In 2011 kreeg hij de Arkprijs van het Vrije Woord. Hij is maatschappelijk ook erg actief. Zo was hij enkele jaren geleden één van de initiatiefnemers van Picknick The Streets, actie bedoeld om de stad leefbaarder te maken.

 

 • Dries Gysels: Inspirator en coördinator van het Gentse Lab van Troje. Lab van Troje is een organisatie die burgers, bedrijven en overheden met elkaar verbindt. Met strategisch gekozen experimenten doet Lab van Troje concrete ervaring op en tonen we in praktijk dat structurele veranderingen mogelijk zijn. Via een experiment zoals www.leefstraat.be wordt bijvoorbeeld getoond hoe vandaag de duurzame stad van straks er kan uitzien. Op dit moment begeleidt hij vanuit die achtergrond tevens twee trajecten in Rotterdam rond duurzame mobiliteit en de straat/buurt van de toekomst. Hij is verder ook de organisator van de eerste Belgische editie van.burgermeesteracademie, een opleiding op maat van ambtenaren die via co-creatie en participatie duurzame veranderingen in gang willen zetten. Hij is lid van Generation T, een initiatief van Act4Change en The Shift, gericht op het opbouwen van een sterk netwerk van jongeren die ijveren voor een duurzame samenleving.

 

 • Tine De Moor: Hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek van Tine naar instituties voor collectieve actie sluit naadloos aan bij het levendige debat over de opkomst van zogenaamde burgercollectieven: allerlei vormen van zelforganisatie, zoals in de energiesector en in de zorg, gekoppeld aan het debat over de terugtredende overheid en het falen van de vrije markt. Het toevoegen van een historisch perspectief verrijkt de discussie en past bij haar inzet om geschiedwetenschap als duider voor de samenleving in te zetten. Opgeleid als historica en ecologe, ziet zij interdisciplinariteit als een van de sterkste kanten van haar aanpak. Ze is lid van de Nederlandse Jonge Akademie, een dynamisch en innovatief platform van jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. De Jonge Akademie organiseert inspirerende activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.

 

Enkele vragen als rode draad:

 • Kunnen we in een steeds meer individualistische samenleving nog “wij” en “ons” zeggen?

 

 • Hoe kunnen jongeren proberen hun gemeenschappelijke dromen en ambities na te streven en te realiseren?

 

 • Hoe kunnen we individuele dromen/behoeften en collectieve actie verzoenen?

 

 • Wat zijn de mogelijkheden voor de tegenwoordige samenleving, voor een beter ''samenleven''? Hoe kunnen we eenheid bevorderen in deze samenleving, een gemengd gemeenschapsgevoel, een gedeeld toekomst?  

 

 • Hoe kunnen politieke partijen, sociale bewegingen en actoren mensen en in het bijzonder jongeren terug zin geven in collectieve actie  ?

 

Persoverzicht

 

Foto's en video's van het debat

Voor de foto's van het debat kijk hier.

Voor de video's van het debat klik hier.

 

Met de steun van de

 

 

Slotevenement “My Future, Our Society"



Op 8 mei 2019 organiseerde de Stichting P&V om 10u een conferentie in BOZAR te Brussel die haar uitgebreid onderzoeks- en actieprogramma rond collectieve actie van jongeren afsluit.

Programma

In de voormiddag deelden enkele inspirerende sprekers hun ervaringen uit het werkveld met het publiek.

In de namiddag stelden de acht laureaten van onze projectoproep en een aantal partnerorganisaties hun resultaten voor in verschillende workshops

Kijk hier voor meer informatie over de workshops.

Na een intermezzo van De Troubadours en en twee "spoken word" artiesten, en de mogelijkheid om de expo Next Generation, Please in Bozar te bezoeken, volgde een debat rond de revitalisering van collectieve actie bij jongeren.

Herbekijk het volledige programma van het slotevent

                                            

Onze sprekers

Pepijn Kennis, asbl Toestand

Coördinator en drijvende kracht achter vzw Toestand, met als doel de tijdelijke reactivering van verlaten of vergeten gebouwen en ruimtes in de stad door dialoog, creatie, autonomie en actie met (jonge) omwonenden. Toestand ontving onlangs de Ultima voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Klik hier voor zijn PowerPoint presentatie.

​​​​​Julie Foulon, MolenGeek, Girleek

Oprichter van Girleek, een platform om vrouwen te inspireren en te versterken in de ICT sector, and MolenGeek, een codeerschool en coworking space ontstaan in Molenbeek. Zij ontving recentelijk de Gender Award en de Global Citizenship Award voor MolenGeek.

 

​​​​​​Victoria Anderica, Madrid City Council

Directeur van het Transparency Project van de stad Madrid, die “Decide Madrid” lanceerde, een online platform om directe, individuele participatie in de publieke stadszaken te faciliteren. Expert in toegang tot publieke informatie, vrijheid van informatie en meningsuiting, en burgerparticipatie.

Klik hier voor haar PowerPoint presentatie.

​​​​​​​​​​Michel Pradolini, City Pirates

Een succesvolle en sociaal geëngageerde ondernemer en oprichter en voorzitter van City Pirates, een breed gedragen sociaal project en voetbalclub. Hij ontving de Burgerschapsprijs van de Stichting P&V in 2018.

Klik hier voor zijn presentatie (video).

Anne Muxel, Sciences Po Paris

Anne Muxel is Professor en Onderzoeksdirecteur aan de CEVIPOF (Center for Political Research, Sciences Po Paris). Ze coördineerde verschillende binnen- en buitenlandse projecten en publicaties over jongeren en politiek, politieke participatie en intergenerationele transmissie van houdingen en gedragingen.

 

Gary Pollock, Manchester Metropolitan University

Professor en Hoofd Sociologie aan de Manchester Metropolitan University. Hij verricht al meer dan twintig jaar (Europees) onderzoek naar sociale en politieke houdingen, participatie en engagement van jongeren.

Klik hier voor zijn PowerPoint presentatie.

Jacquelien van Stekelenburg, Université d'Amsterdam

​​​​​​​Jacquelien is Professor Sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar expertises liggen bij onderzoek naar sociale bewegingen, collectieve actie, online en offline participatie en mobilisatie, en motieven voor deelname aan protesten.

Klik hier voor haar PowerPoint presentatie.

 

Bekijk de uitgebreidere biografieën van de sprekers.

Context


Slechts 16% van de jongvolwassenen gelooft dat ze op het politieke systeem kunnen rekenen om hun problemen op te lossen of hun dromen te verwezenlijken. Dit gevoel van politieke vervreemding was duidelijk aanwezig bij de 2.000 geïnterviewde jongeren voor het boek "Voorbij het narratief van neergang" van Mark Elchardus (2015). Voor het grootste deel vertrouwen ze op zichzelf, hun familie en een beetje geluk.

De politiek verliest echter haar zin als mensen niet beseffen dat een goede job, een comfortabele woning, een aangename buurt, veilige straten, degelijke zorgen als men ziek wordt,... heel sterk aan collectieve voorwaarden gebonden zijn

Daarom lanceerde de Stichting P&V een meerjarenproject om jongeren te verzoenen met maatschappelijke betrokkenheid en het politieke systeem in het algemeen. De eerste fase was een oproep naar organisaties in de brede zin die werken met en voor jongeren. Organisaties ook die, vrijwillig en op collectieve manier, een project wilden opzetten om een oplossing te vinden voor een probleem waarmee de jongeren te maken kregen of om een droom te verwezenlijken. Dit op het vlak van werk, gezondheid, habitat, mobiliteit, onderwijs, enz.

Onze algemene doelstelling: jongeren ervan bewust maken dat ze via collectieve actie, en in dialoog met andere actoren waaronder de (lokale) overheid en publieke instellingen, persoonlijke problemen kunnen oplossen of wensen kunnen verwezenlijken. Daarnaast hoopten we met dit project ook de politieke instellingen responsiever te maken voor de problemen en wensen van jongeren.

Tegen oktober 2016 ontvingen we 137 kandidaturen. Een jury van deskundigen selecteerde acht laureaten die een beurs ontvingen en gedurende anderhalf jaar werden gevolgd. Vier projecten komen uit Vlaanderen (J100, Cachet, EW32 en Vrienden van de Put), twee uit Brussel (Scouts des Marolles en Ades) en twee uit Wallonië (Couleur Café asbl and Maison de Jeunes de Jalhay-Sart).

Sinds de start van ons project zijn er verschillende conferenties en debatten georganiseerd, zijn er projecten ondersteund en is er vooruitgang geboekt. Om "My Future, Our Society" af te sluiten, brachten we de laureaten samen, nodigden we enkele inspirerende sprekers uit - elk gespecialiseerd in een bepaald domein van collectieve actie – en organiseerden we verschillende workshops.

Met dit laatste evenement wilden we de ervaringen van die 8 good practices en ons hele project voorstellen, maar daarnaast ook onderzoekers, experts, veldwerkers, jongeren en politici en het bredere publiek, uit België en het buitenland, samenbrengen om een beleidsmaatregelen te identificeren die kunnen helpen in de strijd tegen politieke vervreemding van jongeren en de revitalisering van collectieve actie in onze samenleving.

Hieronder enkele films (playlists) van de acht laureaten van "My Future, Our Society".

 

 Workshops presentaties (powerpoint)


Workshop 1 : " Youth (re)making the neighbourhood"


 

Workshop 2: "Youth influencing local policy making"


 

Workshop 3 : "Ways to give youngsters a voice and ressurces to take action"


 

Persoverzicht

Onze Partners

 
​​​​​​​
​​​​​​​

My Future, Our Society : A Call for Action

 

 

Naar aanleiding van onze studie over de toekomstverwachtingen van jongvolwassenen en de verschijning van het boek ‘‘Voorbij het narratief van neergang’’ van Mark Elchardus in 2015, organiseerde de Stichting P&V een avondconferentie en debat in mei 2016 rond het "declinisme" of het gevoel van neergang in onze samenleving.

Gezien het succes van de eerste editie, organiseren we een nieuwe conferentie en debat op 23 mei 2017 om 18u in Studio 1 van Flagey te Brussel. Dit jaar zullen we een thema aansnijden dat ook voortvloeit uit de studie rond de toekomstverwachtingen van jongvolwassenen: de politieke vervreemding van jongeren en de nood aan revitalisering van collectieve actie.

Slechts 16% van de jongvolwassenen rekent op de politiek om hen te helpen bij hun problemen. Dit verlies aan geloof in collectieve oplossingen en actie is alarmerend, niet alleen omdat dit een potentieel draagvlak vormt voor een beleid dat steeds meer verantwoordelijkheden afschuift naar individuen, maar ook omdat dit een bedreiging kan zijn voor de politiek en democratie in het algemeen. Deze verliezen hun zin als mensen niet beseffen dat een goede job, een comfortabele woning, een aangename buurt, een goede school voor de kinderen, degelijke zorgen als men ziek wordt,... sterk gebonden zijn aan collectieve voorwaarden, misschien zelfs meer dan aan persoonlijke inzet en verantwoordelijkheid.

Daarom lanceerde de Stichting P&V in 2016 een projectoproep naar organisaties in de ruime zin (VZWs, scholen, feitelijke verenigingen…) die werken met en voor jongeren die een project willen opzetten om een oplossing te vinden voor een probleem waarmee ze te maken krijgen of om een droom te verwezenlijken, met name op het vlak van werk, gezondheid, habitat, mobiliteit, onderwijs, enz. Onze algemene doelstelling is jongeren ervan bewust maken dat ze via collectieve actie, én in dialoog met andere actoren waaronder de (lokale) overheid en publieke instellingen, persoonlijke problemen kunnen oplossen of wensen kunnen verwezenlijken. Daarnaast hopen we met dit project ook de politieke instellingen responsiever te maken voor de problemen en wensen van jongeren.

De laureaten van deze projectoproep zullen bekend gemaakt worden op 23 mei! Aanvullend op deze bekendmaking zullen ook een aantal inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland, gespecialiseerd in onderwerpen zoals democratie, collectieve actie, individualisme, het woord nemen en het debat aangaan met het publiek.

De sprekers

We hebben de eer Agathe Cagé,  Paul Dekker en Raphaël Glucksmann te mogen verwelkomen. Olivier Servais, professor antropologie en voorzitter van de Stichting P&V, zal de avond inleiden.

 

 

Agathe Cagé studeerde aan de Ecole normale supérieure en de Ecole nationale d'administration. Ze begon haar carrière binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en werd vervolgens adjunct-directrice van het kabinet van de Minister van Onderwijs Najat Vallaud-Belkacem. Haar passie voor onderwijs vat ze in een zin samen: «Fabriquer de l’égalité autrement que dans les textes.». Begin 2017 wordt ze secretaris-generaal van de presidentscampagne van Benoît Hamon. In 2008 richtte ze samen met haar tweelingzus Julia Cagé de partijpolitiek ongebonden think tank  ''Carte Sur Table'' op, waarvan ze nog steeds de voorzitter is. Deze denktank brengt jongeren van 20 à 35 jaar van uiteenlopende achtergronden samen en heeft als doel jongeren in staat te stellen belangrijke actoren van het publieke debat te worden.

 


Paul Dekker studeerde Politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Freie Universität Berlin. Hij is hoofd van de onderzoekssector Participatie, Cultuur en Leefomgeving bij het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) in Nederland. Daarnaast is hij ook hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg. Hij doet onderzoek naar de publieke opinie en naar sociale en politieke houdingen en participatie, komt geregeld in de media en heeft hierover veel publicaties, waaronder « Democracy always comes first » : Adolescents’ views on decision-making in everyday life and political democracy (met H.Nieuwelink, F. Geijsel en G. ten Dam), Activism and civil society: Broadening political participation (met R.A. Feenstra), en Tocqueville did not write about soccer clubs: Participation in voluntary associations and political involvement.

 

 

Raphaël Glucksmann gediplomeerd van het Institut d’Etudes politiques de Paris, is een Franse essayist en documentairemaker die een alternatief wil bieden voor het volgens hem ‘reactionnaire discours’ in Frankrijk en Europa. In 2015 publiceert hij « Génération gueule de bois », zijn oproep om de ideologische strijd aan te gaan tegen een aantal dominante waarden in onze samenleving die de democratie bedreigen. Zijn laatste boek is « Notre France, Dire et aimer ce que nous sommes » (Allary Éditions, 2016) of de vergeten geschiedenis van het humanistische en kosmopolitische Frankrijk.

 

 

De deelnemers aan de discussie

We hebben ook enkele Belgische experts uit de academische wereld en/of het werkveld uitgenodigd om op de presentaties van de sprekers te reageren en om het debat te stimuleren, met name Tine De Moor, Dries Gysels en Philippe Van Parijs.

 • Philippe Van Parijs: Belgische filosoof met internationale erkenning die aan de UCL doceert waar hij voorzitter is van de Chair Hoover d'éthique économique et sociale, evenals aan Oxford University. Hij werd bekend als promotor van het basisinkomen. In die hoedanigheid stichtte hij in 1986 het Basic Income Earth Network. Samen met Paul De Grauwe is hij tevens coördinator van Re-Bel (Re-thinking Belgium's institutions in the European Context), dat innovatief denkwerk verricht rond de inrichting van onze staat. In 2001 ontving hij de Francquiprijs, de meest prestigieuze Belgische universitaire onderscheiding. In 2011 kreeg hij de Arkprijs van het Vrije Woord. Hij is maatschappelijk ook erg actief. Zo was hij enkele jaren geleden één van de initiatiefnemers van Picknick The Streets, actie bedoeld om de stad leefbaarder te maken.

 

 • Dries Gysels: Inspirator en coördinator van het Gentse Lab van Troje. Lab van Troje is een organisatie die burgers, bedrijven en overheden met elkaar verbindt. Met strategisch gekozen experimenten doet Lab van Troje concrete ervaring op en tonen we in praktijk dat structurele veranderingen mogelijk zijn. Via een experiment zoals www.leefstraat.be wordt bijvoorbeeld getoond hoe vandaag de duurzame stad van straks er kan uitzien. Op dit moment begeleidt hij vanuit die achtergrond tevens twee trajecten in Rotterdam rond duurzame mobiliteit en de straat/buurt van de toekomst. Hij is verder ook de organisator van de eerste Belgische editie van.burgermeesteracademie, een opleiding op maat van ambtenaren die via co-creatie en participatie duurzame veranderingen in gang willen zetten. Hij is lid van Generation T, een initiatief van Act4Change en The Shift, gericht op het opbouwen van een sterk netwerk van jongeren die ijveren voor een duurzame samenleving.

 

 • Tine De Moor: Hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek van Tine naar instituties voor collectieve actie sluit naadloos aan bij het levendige debat over de opkomst van zogenaamde burgercollectieven: allerlei vormen van zelforganisatie, zoals in de energiesector en in de zorg, gekoppeld aan het debat over de terugtredende overheid en het falen van de vrije markt. Het toevoegen van een historisch perspectief verrijkt de discussie en past bij haar inzet om geschiedwetenschap als duider voor de samenleving in te zetten. Opgeleid als historica en ecologe, ziet zij interdisciplinariteit als een van de sterkste kanten van haar aanpak. Ze is lid van de Nederlandse Jonge Akademie, een dynamisch en innovatief platform van jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. De Jonge Akademie organiseert inspirerende activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.

 

Enkele vragen als rode draad:

 • Kunnen we in een steeds meer individualistische samenleving nog “wij” en “ons” zeggen?

 

 • Hoe kunnen jongeren proberen hun gemeenschappelijke dromen en ambities na te streven en te realiseren?

 

 • Hoe kunnen we individuele dromen/behoeften en collectieve actie verzoenen?

 

 • Wat zijn de mogelijkheden voor de tegenwoordige samenleving, voor een beter ''samenleven''? Hoe kunnen we eenheid bevorderen in deze samenleving, een gemengd gemeenschapsgevoel, een gedeeld toekomst?  

 

 • Hoe kunnen politieke partijen, sociale bewegingen en actoren mensen en in het bijzonder jongeren terug zin geven in collectieve actie  ?

 

Persoverzicht

 

Foto's en video's van het debat

Voor de foto's van het debat kijk hier.

Voor de video's van het debat klik hier.

 

Met de steun van de