Beschrijvende deelrapporten


In 2014 verschenen de volgende deelrapporten rond het onderzoek naar toekomstverwachtingen van jongvolwassenen.

  • Een eerste rapport betreft het technisch rapport.
  • Een tweede rapport « Beter doen dan ouders? » is midden juni 2014 verschenen over de perceptie van jongvolwassenen van hun leefsituatie op de leeftijd van 40 jaar (in termen van levensstandaard, vrije tijd, financiële situatie, woning, gezondheid…) vergeleken met hun ouders op dezelfde leeftijd. Hebben ze de indruk dat ze een gelijkaardig, beter of slechter leven zullen leiden dan hun ouders op 40 jaar? Welke jongeren denken een beter leven te zullen hebben en welke een slechter?
  • Een derde rapport « Carrière en beroep », verschenen op 25 september 2014, handelt over de werksituatie van jongvolwassenen en hoe ze hun toekomst zien op het gebied van werk, loopbaan, en balans tussen werk en gezin. Genieten jongvolwassenen nog van een mate van werkzekerheid of werken ze in precaire arbeidsstatuten? Wensen ze eerder een lineaire, vaste loopbaan of kiezen ze voor een flexibele loopbaan met verschillende jobs? Zijn ze in staat hun loopbaan met een gezinsleven te combineren of moeten ze kiezen tussen één van beide?
  • Bekijk hier de infographics met betrekking tot dit rapport: « Werksituatie van jongvolwassenen » en « Loopbaanperspectieven van jongvolwassenen ».
  • Een vierde rapport « Bedreigingen en helpers » verscheen op 10 december 2014. Dit rapport gaat over de mogelijke risico's die jongvolwassenen zien in hun toekomst (verlies van werk, kinderen op het slechte pad, slechtere gezondheid…) en op wie ze rekenen om hen te helpen die risico's op te vangen. Gaan jongvolwassenen de toekomst zorgeloos tegemoet of vrezen ze de komende 10 jaar meer te moeten werken, te moeten bezuinigen, in een slechtere buurt te zullen wonen, …? Welke groepen zien meer dan wel minder toekomstbedreigingen? Op wie en wat rekenen de jongvolwassenen om hun ideaal geachte levensloop uit te bouwen en dus de risico’s die op hen afkomen zonder veel kleerscheuren op te vangen?
  • Bekijk hier de infographic met betrekking tot dit rapport: « Risico's in de levensloop ».
  • Een vijfde rapport  «Hoeveel Belgen willen “splitsen” en welke toekomst zien ze voor België? » (enkel verschenen in het Nederlands) handelde over de eventuele wensen en verwachtingen van jongvolwassenen betreffende de splitsing van België.
  • Een laatste rapport tenslotte « De toekomstwensen en -verwachtingen betreffende de Europese Unie » (enkel verschenen in het Nederlands) betrof de houding ten aanzien van de Europese Unie.