Linking Youth Up : Overbruggen van de digitale kloof

Met het budget van 1 miljoen euro van de P&V Groep krijgen 1.300 maatschappelijk kwetsbare jongeren een nieuwe laptop en worden door 65 organisaties in heel België begeleid en versterkt in hun digitale competenties. 

De Coronacrisis heeft een grote impact op het dagelijkse leven van iedereen, maar kinderen en jongeren in kwetsbare contexten worden disproportioneel zwaar getroffen.

Context

Het is duidelijk dat niet alle jongeren thuis van dezelfde leeromstandigheden genieten. Kwetsbare jongeren kampen met een ongeziene stress door online huiswerk, te krappe huisvesting, een gebrek aan educatief materiaal, enz. Bijna 12% van de Belgische jongeren onder de 15 heeft geen geschikte plek om huiswerk te maken of thuis te studeren. In één op de twintig gezinnen met kinderen is thuis geen computer. Bij eenoudergezinnen is dat zelfs 14%. Veel gezinnen moeten bovendien een computer delen met meerdere kinderen. In het hoger onderwijs dreigt een op de vijf studenten tijdens de crisisperiode af te haken. De noodsituatie creëert dus een groeiende onderwijskloof die kosten en negatieve gevolgen met zich mee brengt voor de samenleving van morgen.

Programma

Het budget van 1 miljoen euro is als volgt verdeeld:

Fase 1

De eerste schijf van 700.000 euro is bestemd voor de projectoproep Linking Youth Up die op 2 juni in nauwe samenwerking met de Stichting P&V en de Koning Boudewijnstichting wordt gelanceerd. Doelstelling van dit luik is het ondersteunen van organisaties die werken met kwetsbare jongeren (12 tot 25 jaar oud) door hen nieuwe digitale apparatuur en vaardigheden te bieden.


Fase 2

In het verlengde van deze oproep is een budget van 300.000 euro vrijgemaakt om de goede praktijken van organisaties op het gebied van school- en buitenschoolse ondersteuning te versterken, ook bij de overgang van kwetsbare jongeren van school naar arbeidsmarkt. 

Maatschappelijke betrokkenheid van de P&V Groep

Dit project past in het maatschappelijk engagement van de P&V Groep. Hilde Vernaillen, CEO van de P&V Groep: Sinds het begin van de crisis heeft de groep initiatieven genomen ten behoeve van haar medewerkers en haar verzekerden. Door de geschiedenis heen heeft de P&V Groep zich ingezet om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Het initiatief dat vandaag wordt gelanceerd is daar een onderdeel van en vormt ons antwoord op een belangrijke maatschappelijke noodsituatie. "

Meer informatie over dit initiatief lees je in ons persbericht

Ontdek het verhaal van Meriam

Ontdek het verhaal van Ilka

 

Ontdek het verhaal van Siebe

 

Ontdek het verhaal van Anthony

 

 

Ontdek het verhaal van Nasri

 

 

Projectoproep Linking You(th) Up

Waarover gaat het?

De Coronacrisis heeft een grote invloed op ons dagelijks leven, maar de huidige situatie en maatregelen hebben een nog veel grotere impact op kwetsbare kinderen en jongeren. Nog meer dan voor de crisis, dreigt het feit van niet over een computer te  beschikken de kloof tussen kwetsbare jongeren en de anderen te vergroten: schooluitval, problemen om opleidingen te volgen, of moeilijkheden bij het zoeken naar werk. 
De projectoproep Linking Youth Up wil aan maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar nieuwe laptops aanbieden, om hen in staat te stellen digitale competenties te verwerven, teneinde hun scholing, opleiding of zoektocht naar werk te kunnen blijven voortzetten. 

Bovendien zal ook financiële steun worden verleend aan organisaties die jongeren ondersteunen bij het verwerven en versterken van hun digitale vaardigheden.

Voor welke projecten ?

Projecten van organisaties die in België maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar begeleiden.
 

De projecten combineren het geven van laptops met een individuele begeleiding:

 • Gift van materiaal: de organisatie verdeelt tussen 10 en 40 nieuwe laptops en de jongeren worden er eigenaar van.
 • Individuele begeleiding: de organisatie biedt de jongeren een individuele begeleiding tot 8.000 euro aan die vertrekt van de vragen en de concrete noden van de doelgroep. Deze digitale vaardigheden zijn ten bate van het voortzetten van hun scholing, opleiding en zoektocht naar werk. 

Voor wie ?

 • Een kandidaatsdossier mag worden ingediend door elke vzw of vereniging met sociaal doel, die gevestigd is in België.
 • De OCMW's, overheidsdiensten en scholen komen niet in aanmerking voor deze oproep, maar partnerschappen met deze actoren        worden wel aangemoedigd.
 • Commerciële projecten worden niet aanvaard.

Wat zijn de selectiecriteria ? 

 • Publiek: de organisatie begeleidt in België kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar: die ofwel leven in een situatie van (dreigende) armoede, ofwel een moeilijk school- of gezinsparcours hebben (bv. jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, met een geringe taalbeheersing), ofwel NEET-jongeren zijn (die geen werk hebben, geen opleiding volgen en niet meer naar school gaan).
 • Noden: de organisatie moet de nood aan computers kunnen aantonen bij hun doelpubliek en legt duidelijk uit op basis van welke criteria het materiaal zal worden verdeeld onder de jongeren zonder computer. 
 • Begeleiding: de organisatie moet kunnen aantonen dat ze een individuele ondersteuning kan aanbieden teneinde deze doelgroep te helpen om digitale vaardigheden te verwerven en te versterken. 
 • Kwetsbaarheid: bijzondere aandacht wordt geschonken aan de begeleiding van risico's en kwetsbaarheden die gerelateerd zijn aan het gebruik van de computer (bv. ouderlijk toezicht, online games, oplichting of phishing,…). Dat gebeurt in dialoog met de ouders of de volwassenen die verantwoordelijk zijn voor de jongeren.
 • Looptijd: de projecten moeten starten in september 2020. De steun focust voornamelijk op het 1ste jaar, dit wil zeggen tot september 2021. In de mate van het mogelijke worden projecten die voorzien in opvolging of contact in het 2de jaar echter wel aangemoedigd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het onderhouden van het materiaal teneinde het lang te kunnen gebruiken.

Timing

 • Lancering van de oproep op 2 juni 2020
 • Indienen van het kandidaatsdossier vóór 2 juli 2020
 • Aankondiging van de selectieresultaten: 15 september 2020

Ondersteunde projecten

Lijst met organisaties per regio

Video's

Ontdek het verhaal van Meriam,één van de jongeren van de projectoproep Linking Youth Up 

Meriam is een 15-jarig meisje uit Brussel, de oudste in een gezin van drie kinderen. Ze speelt en coacht bij Molenbeek Rebels Basketball. Dat is een sociaal-sportieve praktijk die de persoonlijke ontwikkeling stimuleert van meisjes die opgroeien in kwetsbare situaties en daarbij voortbouwt op hun passie voor basketbal. In het filmpje krijgt Meriam een laptop voor haar inzet en haar verdere persoonlijke ontwikkeling. 

Deelnemende organisaties:  Molenbeek Rebels Basketball, BX Represent, Rising You

Ontdek het verhaal van Ilka, één van de jongeren van de projectoproep Linking Youth Up

Ilka is een 20-jarig meisje dat geneeskunde studeert aan de ULB. In haar vrije tijd is ze leidster bij de scouts. Via de organisatie Schola ULB helpt ze wekelijks kwetsbare jongeren uit het Brusselse met hun huiswerk en schooltaken. Omwille van de gezondheidssituatie gebeurt deze huiswerkbegeleiding momenteel digitaal. 

Deelnemende organisaties: Schola ULB, La Teignouse AMO, Huis van het Kind Herselt-Hulshout-Westerlo

 

Ontdek het verhaal van Siebe, één van de jongeren van de projectoproep Linking Youth Up

Siebe is 11 jaar en woont met zijn moeder en zus in een klein appartement in Leuven. Buurtwerk ‘t Lampeke is een beetje zijn tweede thuis. Het is voor hem een goede plek om zijn huiswerk te maken en zijn talenten te ontdekken. En om daarna nog wat te spelen met de vriendjes die hij er heeft gemaakt.

Buurtwerk 't Lampeke helpt maatschappelijk kwetsbare gezinnen zoals dat van Siebe. Dit najaar ontving Buurtwerk 't Lampeke financiële steun en nieuwe laptops van de P&V Groep. 

Deelnemende organisaties:  Buurtwerk ‘t Lampeke, TAJO

 

Ontdek het verhaal van Anthony, één van de jongeren van de projectoproep Linking Youth Up

De coronacrisis duwt de jeugdwerkloosheid omhoog en bemoeilijkt de zoektocht naar werk, vooral bij kortgeschoolde jongeren. Anthony woont alleen op een studio in Luik, waar hij na een moeilijke jeugd probeert een toekomst op te bouwen.

Bij de vzw Le Monde des Possibles volgt hij een opleiding Photoshop met als doel een job te vinden in de grafische sector. Dit najaar ontving Le Monde des Possibles van de P&V Groep nieuwe laptops om hun cursisten te helpen bij hun opleiding. Waaronder dus ook Anthony.

Deelnemende organisaties:  Le Monde des Possibles, Masure14, MJ Sambreville

Lees Meer

 

Ontdek het verhaal van Nasri, één van de jongeren van de projectoproep Linking Youth Up

Nasri is bijna 14 en ontvluchtte Somalië vanwege de oorlog. In de zomer van 2019 kwam hij met zijn zussen en broers aan in België. Hij woont nu in Heist en volgt les in het KTA Brugge. Hij zit er in de OKAN-klas, de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, waar hij Nederlands leert. Taal is essentieel in hun integratie, maar door de coronapandemie hebben anderstalige leerlingen grote moeite om hun eerste contact met de taal te leggen. Via ons project Linking Youth Up kreeg Nasri een laptop waarmee hij zijn taal- en digitale vaardigheden verder kan versterken. Dit om zijn grote droom te verwezenlijken: computerprogrammeur worden.

Deelnemende organisaties:  Binst vzw – Duo for a Job, KTA Brugge, Rising You

Lees Meer

De Burgerschapsprijs 2020 gaat naar Waad al-Kateab

Op woensdag 2 december 2020 maakt de Stichting P&V bekend dat haar 16e Burgerschapsprijs naar journalist en regisseur Waad al-Kateab gaat.

De Burgerschapspprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

Waad al-Kateab, journalist en activist 

Waad al-Kateab, geboren in Syrië in 1991, is burgerjournalist, filmmaker en activist. Haar achternaam is een pseudoniem om haar familie te beschermen wanneer ze in 2011 begint met het filmen van de oorlog. In 2009 verhuist ze naar Aleppo om economie te studeren aan de universiteit van Aleppo, maar haar studie wordt onderbroken door de revolutie en de oorlog die erop volgt. Ze deed vijf jaar lang verslag van de oorlog voor Channel 4 News en won een internationale Emmy Award met haar reportages “Inside Aleppo”.
Sinds 2016 woont en werkt ze in Groot-Brittannië waar ze met haar gezin vluchtte. Ze maakte haar filmdebuut "For Sama" met Edward Watts. Ze wint de "“Prix L'Œil d'or" voor beste documentaire op het filmfestival van Cannes in 2019, het is ook de meest genomineerde documentaire in de geschiedenis van de British Academy Film Awards. Op 23 november 2020 wint ze een Emmy Award voor beste documentaire.

 

For Sama: getuigenis met gevaar voor eigen leven
 

For Sama” is een intieme en epische reis naar de vrouwelijke oorlogservaring. Als liefdesbrief van een jonge moeder aan haar dochter, vertelt de film het verhaal van Waad al-Kateabs leven gedurende vijf jaar opstand in Aleppo, Syrië, terwijl ze verliefd wordt, trouwt en bevalt van Sama. Haar camera legt ongelooflijke verhalen vast over verlies, vreugde en overleving terwijl Waad worstelt met een onmogelijke keuze: de stad al dan niet ontvluchten om het leven van haar dochter te beschermen. Betekent weggaan het opgeven van de strijd voor vrijheid waarvoor ze al zoveel heeft opgeofferd? De film is de eerste documentaire van bekroonde filmmakers, Waad al-Kateab en Edward Watts.

 

Engagement en actief burgerschap bevorderen 

De Burgerschapsprijs 2020 wordt toegekend aan Waad al-Kateab vanwege haar perspectief op het nemen van risico's in naam van een actief en militant burgerschap. Jessy Siongers, covoorzitter van de Stichting P&V: “De Burgerschapsprijs komt aan de vooravond van een droevig jubileum, het is reeds 10 jaar geleden dat Syrië verwikkeld is in een eindeloos conflict. Waad al-Kateab sprak miljoenen mensen aan door haar getuigenis, bracht het intieme en het universele dichter bij elkaar en toont ons wat echt burgerschap is.” De Stichting wil alle vormen van burgerparticipatie onder de aandacht brengen en de getuigenis van Waad al-Kateab past in dit continuüm. al-Kateab hoopt dat haar werk een tool kan zijn voor verandering en mensen ertoe kan aanzetten te handelen. Op de vraag wat ze wil, antwoordt Waad: "Ik wil geen tranen, maar actie."

©ABD ALKHADER HABAK

Haar actie: een persoonlijke en universele strijd

Haar strijd zet al-Kateab nu verder via de “@ActionForSama #stopbombinghospitals-campagne”, waarin de heldhaftigheid wordt benadrukt van dokters en verplegend personeel die ondanks de bombardementen doorgaan met hun werk.  Waad al-Kateab moedigt ons aan om op een menselijke manier de debatten te (blijven) voeden en voeren over de rol, verantwoordelijkheden en impact van oorlog.
Annemie Schaus (rector van de ULB) en Lynn Tytgat (VUB), twee van de 30-tal leden van de jury van de Burgerschapsprijs, vullen aan:  “Het werk van Waad al-Kateab is een oproep naar een open, verdraagzame en geëngageerde samenleving. Gedreven zet de filmmaakster zich in voor de mensenrechten, het recht op gezondheid, en voor de zorgverleners en dokters die wereldwijd dagelijks een cruciale rol opnemen. Een thema dat ook in het licht van de coronapandemie bijzonder actueel is en blijft. Waad al-Kateab inspireert jong en oud, binnenland en buitenland, en zet aan tot persoonlijke en maatschappelijke reflectie en daadkracht.

Prijsuitreiking 

 

De prijs zal worden uitgereikt op 2 mei tijdens de “Difference Day” die plaatsvindt in Bozar. Caroline Pauwels, rector van de VUB en organisator: "Ik ben vereerd dat de Burgerschapsprijs, die de Stichting P&V dit jaar toekent aan Waad al-Kateab, op Difference Day zal worden uitgereikt. Zij belichaamt de waarden en visie waarvoor Difference Day staat: vrijheid van meningsuiting en respect voor de mening van anderen. "

De Stichting P&V zal de laureate een beeldhouwwerk van de geëngageerde kunstenaar Philip Aguirre y Otegui overhandigen. 

 

 

PERSOVERZICHT

"Deze artikels worden weergegeven met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk daaropvolgend gebruik moet worden onderworpen aan een specifieke vergunning van de beheermaatschappij Copiepresse  : info@copiepresse.be "

GESCHREVEN :

Knack, Han Renard, "We zouden samen leven en samen sterven "  02/12/2020p.76

Le Soir, Gaëlle Moury, "Comprendre pourquoi les Syriens sont devenus des réfugiés " 02/12/2020, p. 14

 

ONLINE : 

RTL info, "Une journaliste syrienne récompensée du Prix de la citoyenneté", 02/12/2020

Mo*, Michiel Loveniers "Syrische journaliste, filmmaakster en activiste wint de Burgerschapsprijs 2020: ‘Een heel speciale prijs" - 02/12/2020

La Libre, "Une journaliste syrienne récompensée du Prix de la citoyenneté", 02/12/2020

BX1, "Une journaliste récompensée du Prix de la citoyenneté", 02/12/2020

DH, "Une journaliste récompensée du Prix de la citoyenneté", 02/12/2020

 

 

 

Ontdek de jongeren van het Linking Youth Up en Guiding Youth

Niet alle gezinnen hebben thuis een computer. Daarnaast hebben veel jongeren thuis geen geschikte plek om huiswerk te maken of te studeren. Bovenop dit gebrek aan apparatuur, heeft een op de vijf jongeren te weinig digitale kennis en vaardigheden. De coronacrisis heeft deze ongelijkheid nog meer in de verf gezet. Ontdek Meriam, Ilka, Siebe, Anthony en al de jonge mensen die het gezicht zijn van het Linking Youth Up-project. Met dit project krijgen 1300 maatschappelijk kwetsbare jongeren een nieuwe laptop en 65 organisaties steun om verder te werken aan de digitale en onderwijskloof.

 

Meer lezen