Web Content type

CONNECTING YOU(TH)

Komen we elkaar nog tegen of leven we vooral in onze eigen bubbels? De laatste jaren tekenen zich diepe kloven in de samenleving af, vooral volgens onderwijsniveau en -vorm. We wonen niet in dezelfde buurten, we gaan niet naar dezelfde sportclub of school, we ontmoeten elkaar niet op dezelfde plekken, en onze prioriteiten en interessesferen zijn verschillend.

Dit alles heeft negatieve consequenties voor de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich kan terugvinden. Door de coronacrisis dreigt deze polarisatie volgens sommigen groter te worden. Bovendien kwamen tijdens de coronacrisis de zelf- en identiteitsontwikkeling van jongeren onder druk te staan. Onderzoek toont aan dat sociale contacten en steun belangrijke voorspellers kunnen zijn voor veerkracht en een beter herstel na crisissituaties.

Met haar nieuw meerjarenproject wilt de Stichting P&V de nood aan sociale contacten en uitwisseling van jongeren combineren met de maatschappelijke nood aan gediversifieerde contacten, ontmoetingen en wederzijds begrip. Niet alleen kan zo worden gewerkt aan het mentale welzijn maar ook aan het maatschappelijke welzijn en de cohesie in de samenleving.

Het project zal uit twee luiken bestaan: een projectoproep en een jongerenforum.

Projectoproep

De Stichting P&V lanceert de projectoproep Connecting You(th) om wederzijdse ontmoetingen tussen jongeren van verschillende horizonten te bevorderen en/of te werken aan gemeenschappelijke doelen.

Meer concreet is de Stichting P&V op zoek naar:

Wat?

  • Projecten die echte ontmoetingen tussen diverse (groepen) jongeren stimuleren, die echt leren luisteren naar behoeften van verschillende groepen jongeren vanuit gelijkwaardigheid, die stilstaan bij aannames en vooroordelen bij verschillende groepen, … Met andere woorden: projecten die werken aan een beter begrip en aanvaarding van de ‘andere’ via ontmoeting, discussie, sociaal contact. En/of: 
  • (Lokale) initiatieven die zoeken naar en werken aan gemeenschappelijke behoeften, wensen, problemen … van diverse (groepen) jongeren (i.p.v. te kijken naar wat ons verdeelt, zoeken naar wat ons verbindt). Met andere woorden: initiatieven die concreet op zoek gaan naar gemeenschappelijke doelen en hierrond samen acties ondernemen. 

Resultaten van de projectoproep

Zo zullen 14 organisaties werken aan het faciliteren van wederzijdse ontmoetingen en het overbruggen van sociale  kloven tussen jongeren door middel van projecten rond: 

  • inclusie
  • onderwijs
  • opvoeden tot ondernemingszin en burgerzin
  • cultuur en media
  • sport

Ontdek de lijst met ondersteunde organisaties

 

Meer informatie

Aarzel niet de informatieve nota van de projectoproep, met inbegrip van de ontvankelijkheids- en selectiecriteria, te lezen. Of download de infographic met de verschillende fases en belangrijke data van onze oproep
 

Jongerenforum

Voor haar nieuwe project heeft de Stichting P&V een jongerenforum opgerichte. Zo’n twintig jongeren tussen 16 en 23 jaar krijgen hierin de kans om ervaring op te doen in actief burgerschap.


Praktische informatie

  • De jongeren zijn tussen 16 en 23 jaar oud en de groep is zo divers mogelijk samengesteld. Iedereen kan zich kandidaat stellen.
  • Het forum start met een openingsweekend in oktober 2021 en loopt tot mei 2023.
  • In die periode komen de jongeren een viertal keer fysiek samen en houden ze een aantal digitale ontmoetingen. Ze lzetelen in de jury van onze projectbezoeken af en doen actief mee aan het slotevent van het project.

Weekend (1) : Van 22 tot 24 oktober 2021

Talrijke sprekers kwamen de jongeren instrumenten aanreiken om te zetelen in het Jongerenforum. In totaal waren er 2 dagen discussies en sessies over burgerschap, kloven in de samenleving, de toekomst van jongeren, de ondernemersgeest....


Het doel de eerste bijeenkomst was banden te smeden, elkaar te leren kennen en te leren debatteren in een zorgzame omgeving. Door visualisatie en facilitering van Visuality deelden jongeren ideeën in een informele sfeer. Zij kregen de kans om academici, sociale ondernemers en coaches te ontmoeten. Alle sessies waren erop gericht hen instrumenten aan te reiken om te debatteren en beslissingen te nemen. Zij zijn nu klaar om actief deel te nemen als jury voor projectoproep van Connecting Youth.


Meer informatie over het programma van het eerste weekend. 

 

Weekend ( 2) : Van 11 tot 13 februari 2022

Het Jongerenforum kwam opnieuw bijeen voor de laatste selectiefase van de projectoproep. 


Na een eerste selectie nodigde de Stichting P&V vertegenwoordigers van de meestbelovende projecten uit voor een “Expert Day” in Brussel. De organisaties konden hun projecten presenteren en verdedigen voor het Jongerenforum. Vervolgens selecteerde het forum de veertien winnende projecten uit 84 dossiers, zeven Nederlandstalige en zeven Franstalige. Ze krijgen beurzen tussen de 5.000 en 25.000 euro, afhankelijk van het gevraagde budget.

Meer informatie over het programma van het tweede weekend. 


Meer informatie over het Jongerenforum in het informatiedocument of neem contact op met de Stichting P&V: Saskia De Groof en Dunia Oumazza