Connecting you(th). Doorbreken van scheidslijnen in de samenleving


​​​​​​​De Stichting P&V bestrijdt de uitsluiting van de jongeren. Steeds meer lijken er twee groepen (jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven. Deze groepen kristaliseren zich rond opleiding.

Lager- en hoger opgeleiden - en komen elkaar nog zelden tegen. Ze wonen in andere buurten, ze gaan naar andere sportclubs of scholen, ze ontmoeten elkaar niet via sociale media en komen elkaar ook niet meer tegen in de kerk of het leger. Waar er vroeger verzuiling was naar politieke en religieuze overtuiging, is opleidingsniveau volgens
sommigen de nieuwe verzuiling. Lager- en hoger opgeleiden zien elkaar niet alleen weinig, ze
maken zich ook zorgen over verschillende zaken. Hogeropgeleiden (ook jongeren) maken zich
bijvoorbeeld zorgen over het milieu, het (hoger) onderwijs en de gezondheidszorg. Lager
opgeleiden hebben vooral zorgen over criminaliteit, migratie en werkloosheid.

Hoewel deze onderwijskloof niet nieuw is, menen sommigen dat deze de laatste jaren verscherpt
is
en vooral groepen met een lagere opleiding minder goed in staat zijn om een goed leven uit te
bouwen. Bovendien komt ook het groeiende besef van de consequenties van de onderwijskloof op
de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich
kan terugvinden.

Daarom lanceert de Stichting P&V een nieuw meerjarenproject van Onderzoek/Actie, dat verschillende fasen omvat:

FASE I

Het samenbrengen van wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten over de grote scheidslijnen en ongelijkheden in onze samenleving in het algemeen, rond onderwijs in het bijzonder; de mogelijke manieren om deze scheidslijnen te doorbreken; de personen/groepen die hierin een sleutelrol spelen; nieuwe plekken van ontmoeting die mensen kunnen samenbrengen …

FASE II

Het grondig en op basis van expertise en ervaring bespreken van die kennis en inzichten, met de bedoeling beleidspistes en projecten te identificeren en te steunen die een grote kans maken om efficiënt bij te dragen tot het aanpakken van de gesignaleerde problemen.

FASE III

Het bevorderen van dat beleid en het stimuleren en promoten van de ontwikkelde initiatieven en projecten.