Projectoproep

De Stichting P&V steunt uw actie tegen vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid!

 

Waarover gaat het?

Sinds 2012 buigt de Stichting P&V zich over twee actuele en Europese problematieken: het vroegtijdig schoolverlaten en de jeugdwerkloosheid

Jongeren zijn de eerste slachtoffers van de werkloosheidsgolf die Europa en haar grote steden en meest kwetsbare populaties treft. Momenteel zit 23,5% van de jongeren in Europa zonder werk. In sommige landen en grote steden loopt de jeugdwerkloosheid zelfs op tot 55%. Ze treft alle jongeren, maar de laagst gekwalificeerden het meest. In België verlaat één jongere op acht het secundair onderwijs zonder diploma, in Brussel is dat bijna één op vijf. Deze problemen vormen belangrijke oorzaken van sociale uitsluiting.

De Stichting P&V verzamelde in 2012 de meest recente wetenschappelijke kennis over de problematieken om een beter zicht te krijgen op de oorzaken en mechanismen van vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. Deze onderzoeken werden gebundeld in een boek dat werd uitgegeven bij Lannoo Campus Early school leaving & Youth unemployment.

Vandaag lanceert de Stichting een oproep naar projecten die als doel hebben om:

  • Schools succes te bevorderen en/of
  • Het verwerven van competenties te bevorderen en/of
  • De erkenning van verworven competenties te bevorderen en/of
  • De transitieperiode tussen onderwijs en arbeid te verkorten en/of
  • Duurzame tewerkstelling van jongeren te bevorderen.

Beurzen tussen de 10.000€ en 50.000€ zullen worden toegekend aan de beste projecten. 

 

Wie komt in aanmerking?

Deze projectoproep richt zich tot alle organisaties (verenigingen zonder winstoogmerk, bedrijven, scholen, jeugdhuizen, enz. etc.) waarvan de maatschappelijke zetel in België is gevestigd en die acties tegen jeugdwerkloosheid en/of vroegtijdig schoolverlaten plannen in 2014 op het Belgische grondgebied. Deze acties moeten aansluiten bij of in het verlengde liggen van reeds bestaande programma's/projecten en zich specifiek richten tot jongeren die een risico lopen op vroegtijdig schoolverlaten, of de school al vroegtijdig hebben verlaten, en/of tot de «NEET-jongeren» (jongeren die noch werken, noch onderwijs of opleiding volgen.)

 

Timing

  • Start projectoproep: 05/06/2013
  • Deadline indienen dossiers: 05/10/2013
  • Uitvoeren van de projecten: 2014

 

Hoe een kandidaatsdossier indienen?


Bedankt om deze projectoproep te verspreiden binnen uw netwerk en/of te posten op de website van uw organisatie!
 

Contact

Saskia DE GROOF
Coördinator van de Stichting P&V
Koningsstraat 151
1210 Brussel

E-mail : saskia.de.groof@pv.be
Tel : +32 2 250 91 24