​​​​​​​

Slotevenement “My Future, Our Society"

​​​​​​​

​​​​​​​Op 8 mei 2019 organiseert de Stichting P&V om 10u een conferentie in BOZAR te Brussel die haar uitgebreid onderzoeks- en actieprogramma rond collectieve actie van jongeren afsluit.

De conferentie is gratis, maar registratie is noodzakelijk.

Schrijf u in voor het slotevenement! Afzonderlijk inschrijven voor de dagconferentie en het avonddebat is mogelijk.

Programma

In de voormiddag delen enkele inspirerende sprekers hun ervaringen uit het werkveld met het publiek.

In de namiddag stellen de acht laureaten van onze projectoproep en een aantal partnerorganisaties hun resultaten voor in verschillende workshops.

Kijk hier voor meer informatie over de workshops.

Na een intermezzo van De Troubadours en de mogelijkheid om de expo Next Generation, Please in Bozar te bezoeken, volgt een debat rond de revitalisering van collectieve actie bij jongeren.

Ontdek het volledige programma van het slotevent.

Onze sprekers

Pepijn Kennis, vzw Toestand

Coördinator en drijvende kracht achter vzw Toestand, met als doel de tijdelijke reactivering van verlaten of vergeten gebouwen en ruimtes in de stad door dialoog, creatie, autonomie en actie met (jonge) omwonenden. Toestand ontving onlangs de Ultima voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

 

 


Julie Foulon, MolenGeek, Girleek

Oprichter van Girleek, een platform om vrouwen te inspireren en te versterken in de ICT sector, and MolenGeek, een codeerschool en coworking space ontstaan in Molenbeek. Zij ontving recentelijk de Gender Award en de Global Citizenship Award voor MolenGeek.

 


Victoria Anderica, Madrid City Council

Directeur van het Transparency Project van de stad Madrid, die “Decide Madrid” lanceerde, een online platform om directe, individuele participatie in de publieke stadszaken te faciliteren. Expert in toegang tot publieke informatie, vrijheid van informatie en meningsuiting, en burgerparticipatie.

 

Michel Pradolini, City Pirates

Een succesvolle en sociaal geëngageerde ondernemer en oprichter en voorzitter van City Pirates, een breed gedragen sociaal project en voetbalclub. Hij ontving de Burgerschapsprijs van de Stichting P&V in 2018.

 

​​​​​​​​​​Anne Muxel, Sciences Po Parijs

Anne Muxel is Professor en Onderzoeksdirecteur aan de CEVIPOF (Center for Political Research, Sciences Po Paris). Ze coördineerde verschillende binnen- en buitenlandse projecten en publicaties over jongeren en politiek, politieke participatie en intergenerationele transmissie van houdingen en gedragingen.

 

​​​​​Gary Pollock, Manchester Metropolitan University

Professor en Hoofd Sociologie aan de Manchester Metropolitan University. Hij verricht al meer dan twintig jaar (Europees) onderzoek naar sociale en politieke houdingen, participatie en engagement van jongeren.

 

Jacquelien van Stekelenburg, Vrije Universiteit Amsterdam​​​​​​​

Jacquelien is Professor Sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar expertises liggen bij onderzoek naar sociale bewegingen, collectieve actie, online en offline participatie en mobilisatie, en motieven voor deelname aan protesten.

 

Ontdek de uitgebreidere biografieën van de sprekers.

Context

Slechts 16% van de jongvolwassenen gelooft dat ze op het politieke systeem kunnen rekenen om hun problemen op te lossen of hun dromen te verwezenlijken. Dit gevoel van politieke vervreemding was duidelijk aanwezig bij de 2.000 geïnterviewde jongeren voor het boek "Voorbij het narratief van neergang" van Mark Elchardus (2015). Voor het grootste deel vertrouwen ze op zichzelf, hun familie en een beetje geluk.

De politiek verliest echter haar zin als mensen niet beseffen dat een goede job, een comfortabele woning, een aangename buurt, veilige straten, degelijke zorgen als men ziek wordt,... heel sterk aan collectieve voorwaarden gebonden zijn

Daarom lanceerde de Stichting P&V een meerjarenproject om jongeren te verzoenen met maatschappelijke betrokkenheid en het politieke systeem in het algemeen. De eerste fase was een oproep naar organisaties in de brede zin die werken met en voor jongeren. Organisaties ook die, vrijwillig en op collectieve manier, een project wilden opzetten om een oplossing te vinden voor een probleem waarmee de jongeren te maken kregen of om een droom te verwezenlijken. Dit op het vlak van werk, gezondheid, habitat, mobiliteit, onderwijs, enz.

Onze algemene doelstelling: jongeren ervan bewust maken dat ze via collectieve actie, en in dialoog met andere actoren waaronder de (lokale) overheid en publieke instellingen, persoonlijke problemen kunnen oplossen of wensen kunnen verwezenlijken. Daarnaast hoopten we met dit project ook de politieke instellingen responsiever te maken voor de problemen en wensen van jongeren.

Tegen oktober 2016 ontvingen we 137 kandidaturen. Een jury van deskundigen selecteerde acht laureaten die een beurs ontvingen en gedurende anderhalf jaar werden gevolgd. Vier projecten komen uit Vlaanderen (J100, Cachet, EW32 en Vrienden van de Put), twee uit Brussel (Scouts des Marolles en Ades) en twee uit Wallonië (Couleur Café asbl and Maison de Jeunes de Jalhay-Sart).

Sinds de start van ons project zijn er verschillende conferenties en debatten georganiseerd, zijn er projecten ondersteund en is er vooruitgang geboekt. Om "My Future, Our Society" af te sluiten, zullen we de laureaten samenbrengen, enkele inspirerende sprekers uitnodigen - elk gespecialiseerd in een bepaald domein van collectieve actie – en verschillende workshops organiseren.

Met dit laatste evenement willen we de ervaringen van die 8 good practices en ons hele project voorstellen, maar daarnaast ook onderzoekers, experts, veldwerkers, jongeren en politici en het bredere publiek, uit België en het buitenland, samenbrengen om een beleidsmaatregelen te identificeren die kunnen helpen in de strijd tegen politieke vervreemding van jongeren en de revitalisering van collectieve actie in onze samenleving.

Praktisch

Adress:

Bozar - Bertouillezaal

​​​​​​​Ravensteinstraat 23 

1000 Brussel

Sprekers kunnen in het Nederlands, Frans of Engels praten. Er is simultane vertaling van het Nederlands en Frans naar het Engels.

De conferentie is gratis, maar registratie is noodzakelijk. Schrijf u in voor het slotevenement. Afzonderlijk inschrijven voor de dagconferentie en het avonddebat is mogelijk.

Meer informatie over de timing en sprekers in het programma en de biografieën.

Meer informatie nodig over ‘My Future, Our Society’? Klik hier door of contacteer ons via email naar saskia.de.groof@pv.be of marie.delloye@pv.be.

* Ons programma kan nog wijzigen. Om op de hoogte te blijven van wijzigingen of nieuwe sprekers kan u onze Facebook- en LinkedIn-pagina raadplegen.

Onze partners

​​​​​​​