De Burgerschapsprijs 2021 gaat naar Jean Drèze

Op dinsdag 30 november 2021 reikte de Stichting P&V haar 17e Burgerschapsprijs uit aan Jean Drèze. De Burgerschapsprijs gaat jaarlijks naar personen die zich op voorbeeldige wijze inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving. Jean Drèze krijgt de prijs voor zijn werk als ontwikkelingseconoom en zijn strijd voor sociale gelijkheid in India en elders. Wegens de coronacrisis werd de officiële uitreiking uitgesteld tot 27 juini 2022.

 

Een engagement dat al vroeg begon

Jean Drèze werd geboren in Leuven, in 1959, en studeerde wiskundige economie aan Essex University. Zijn vader richtte het Centrum voor Operationeel Onderzoek en Econometrie op in Leuven en verhuisde dat later naar de Université Catholique de Louvain-la-Neuve.

Zijn engagement begon al op de schoolbanken, waar hij diep werd geraakt door de hongersnood van 1972 in de Sahel. Jean Drèze: “Ik kreeg het geloof in de maakbaarheid van de wereld al van thuis uit mee, en dat groeide doorheen de middelbare school, dankzij veel gesprekken én acties met medeleerlingen en goede leerkrachten.”

Van Waver tot Ranchi

 

Hij woont sinds 1979 in India, met uitzondering van zijn Londense periode, toen hij in 1988 een betrekking aanvaardde aan de prestigieuze London School of Economics om samen met Amartya Sen (Nobelprijswinnaar voor de Economie) te werken, die hij een paar jaar eerder had ontmoet.

In Londen leefde hij met krakers en voerde campagne voor het recht op huisvesting. Uit deze strijd kwam een boek voort "No. 1 Clapham Road : The diary of a squat", gepubliceerd onder de pseudoniem, Jean Delarue. Tegelijkertijd schreef hij met Amartya Sen het boek "Hunger and Public Action", dat wordt beschouwd als een belangrijke bijdrage tot het economisch denken en het beleid inzake hongerbestrijding. Verschillende andere samenwerkingen met Sen en andere vooraanstaande economen zullen volgen. Hij is thans honorair hoogleraar aan de Delhi School of Economics en gasthoogleraar aan de universiteit van Ranchi.

Van onderzoek naar actie

Om hen echt te kunnen begrijpen, kiest Jean Drèze er bewust voor om heel eenvoudig te leven tussen de mensen waarvoor hij zich inzet en

waarover hij onderzoek verricht. Sinds zijn twintigste, toen hij voor het eerst naar New Delhi kwam om zijn doctoraat te schrijven, heeft hij een uiterst eenvoudige levensstijl aangenomen, dicht bij de dorpelingen. Naast zijn academisch werk is hij actief betrokken geweest bij vele sociale bewegingen, waaronder de vredesbeweging, de campagne voor het recht op informatie en de campagne voor het recht op voedsel in India. Het was ook Jean Drèze die de eerste versie van de National Rural Employment Guarantee Act, die voorziet in arbeidsrechten en sociale zekerheid, heeft bedacht en mede heeft opgesteld.

Gie Goris, voormalig hoofdredacteur van Mo* Magazine, die de laudatio van Jean Drèze zal uitspreken op de uitreiking, zegt over hem: "Jean Drèze is niet in staat een buitenstaander te zijn. Academische rigueur betekent voor hem niet dat hij afstandelijk of afzijdig moet zijn, maar dat hij zich moet verdiepen en engageren. Hij kan niet betrokken zijn bij sloppenwijkbewoners zonder zelf in de sloppenwijk te wonen, hij kan niet pleiten voor actie ten behoeve van de daklozen zonder zelf een kraker onder hen te worden, hij kan niet in India wonen zonder betrokken te zijn bij sociale actie en pleitbezorging - en hij kan niet pleiten zonder deel uit te maken van het miljard mensen voor wie hij pleit.” Hij zal dan ook in 2002 het Indisch staatsburgerschap aannemen.

Activisme als levensmissie

Met de Burgerschapsprijs willen wij de aandacht vestigen op het belang van engagement in de samenleving. Jessy Siongers, covoorzitter van de Stichting P&V: "Actief en exemplarisch burgerschap is wat deze prijs in de verf wil zetten. Dankzij het werk van Jean Drèze is het leven van vele Indiaanse mannen en vrouwen gevoelig verbeterd. In het besef dat hij niet naar erkenning op zoek gaat, willen wij met de Burgerschapsprijs toch ieders aandacht vestigen op zijn engagement en impact. Jean Drèze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een behoefte om zich in te zetten voor de maatschappij, geënt op de overtuiging dat hij zijn eigen waarden in de praktijk moet brengen. Zijn levenswandel en zijn missie om sociale ongelijkheid te bestrijden, zijn een bron van inspiratie voor veel mensen in België en in de wereld zijn.".

De Covid-crisis en haar verwoestende gevolgen in India, zetten Jean Drèze aan om zijn dagelijkse strijd tegen de sociale ongelijkheden voort te zetten. Het recht op onderwijs, maar bovenal het recht op gezondheid, is van fundamenteel belang geworden in een tijd van wereldwijde pandemie.

Met de burgerschapsprijs kan Jean Drèze een project naar keuze in India steunen, dat in de lijn ligt van de missie van de Stichting P&V. Hij koos voor Mobile Creches, een baanbrekende organisatie die zich inzet voor het recht van uitgesloten kinderen in India op zorg en ontwikkeling. Jean Drèze: "Mobile Creches (MC) heeft een leidende rol gespeeld bij de oprichting van crèches op bouwplaatsen voor de kinderen van bouwvakkers, evenals bij de campagne voor het recht op voorschoolse ontwikkeling en bescherming van alle Indiase kinderen. Wij zijn ook medestanders geweest in de campagne voor het recht op voedsel. MC's werk is een blijvende bron van inspiratie.”

Download de brochure over de Laureaat 2021

PERSOVERZICHT

GESCHREVEN :

Knack, Jeroen Zuallaert, " Jean Drèze: Er is geen enkele reden waarom zo veel Indiërs honger moeten lijden ",p.8 01/12/2021,p.8

Le Soir, Vanessa Dougnac, "Jean Drèze, prix de la Citoyenneté: «Nous devons dépasser notre mode de pensée égoïste»" 01/12/2021, p. 16

Le Soir, Vanessa Dougnac, "Les Racines élémentaires de Jean Drèze: «J’ai été attiré hors des sentiers battus, d’abord par l’Inde à deux repries» " 04/12/2021, p. 2

De Morgen, Jan Stevens, "Jean Drèze: econoom, mens van goede wil en winnaar Burgerschapsprijs 2021. "Ik voelde me gelukkiger,daar in de sloppenwijk"" 24/12/2021 p.12

ONLINE:

MO*-Topeconoom Jean Drèze: ‘Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer’ - 01/12/2021
RTL Info - L'économiste Jean Drèze remporte le prix de la Citoyenneté -  01/12/2021
DH Les Sports+ (dhnet.be) - L'économiste Jean Drèze remporte le prix de la Citoyenneté -  01/12/2021
La Libre - L'économiste belge Jean Drèze remporte le prix de la Citoyenneté -  01/12/2021
BX1-  L'économiste Jean Drèze remporte le prix de la Citoyenneté -  01/12/2021