Voorbij het narratief van neergang

De aanslag op Charlie Hebdo.
De onrust in Oost-Oekraïne.
Het kalifaat van Islamitische Staat…
Redenen genoeg voor een pessimistische visie op de wereld en onze samenleving?

 

Onze samenleving zit in een neerwaartse spiraal. Dit gevoel is sterk aanwezig bij de 2000 jongvolwassenen die voor dit boek werden geïnterviewd. In Voorbij het narratief van neergang analyseert socioloog Mark Elchardus dit wijdverbreide en hardnekkige gevoel, het geloof dat onze welvaart en welzijn teloorgaan, dat alles van waarde verloren gaat.

Maar gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. Integendeel. Wat hun persoonlijke toekomstdromen betreft, tonen de jongvolwassenen zich bijzonder positief. Het boek beschrijft hun leven, hun zorgen en dromen. Daarin tekent zich een nieuwe samenleving met nieuwe mogelijkheden af. En toch ... Deze generatie is angstig. De maatschappelijke neergang overweldigt haar en zij voelt zich niet bij machte het tij te keren.

Pas op! Dit boek is geen oefening in pessimisme, maar een uitgesproken pleidooi voor en een aanloop tot een politiek van hoop, goesting en vooruitgang. Immers, voorbij de neergang ligt de weg vooruit.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of bij LannooCampus.

 

Theoretische achtergrond

Een aantal teksten speelden een belangrijke rol bij de theoretische en conceptuele voorbereiding van Voorbij het narratief van neergang. Klik hier voor een overzicht van deze teksten.
 

Online bijlagen

Raadpleeg hier de online technische bijlagen bij het boek Voorbij het narratief van neergang.
 

Beschrijvende deelrapporten

Raadpleeg hier de beschrijvende deelrapporten verschenen in 2014.
 

Media en commentaar

Bekijk hier wat er in de pers is verschenen en/of laat uw commentaar over het boek achter.
 

Oproep naar essays

Naar aanleiding van het boek “Voorbij het narratief van neergang” van Mark Elchardus lanceert de Stichting P&V een oproep naar essays rond het declinisme. Meer informatie hier.