Conferentie - Integratie van jongeren, uitgesloten ten gevolge van vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid: uitdagingen en oplossingen

Brussel, 7-8 maar 2013

In 2012 werd de "Prijs voor onderzoek naar de integratie van jongeren uitgesloten ten gevolge van vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid" gelanceerd, bedoeld om wetenschappelijke artikels te belonen die erin slagen om op een gedegen, empirische en originele manier de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor voortijdig schoolverlaten en/of de jeugdwerkloosheid in België en in andere OESO-landen te bestuderen. Negen artikels werden geselecteerd voor deze prijs en gepubliceerd in het boek "Early School Leaving and Youth Unemployment" (Tielt & Amsterdam: LannooCampus & Amsterdam University Press).


In januari en februari 2013 heeft de Stichting een aantal experts uitgenodigd om aan twee werkgroepen deel te nemen (één rond onderwijs en de andere rond werkgelegenheid), waaraan werd gevraagd om (nieuw) beleid en projecten te bespreken en te identificeren, als antwoord op de problemen die uit de winnende artikels naar voor waren gekomen.

De conferentie van 7-8 maart 2013 had als doel de resultaten van het onderzoek van de negen laureaten (eerste dag) te presenteren, maar ook om de debatten gestart door de twee werkgroepen (tweede dag) te voeden en te bespreken, dankzij de deelname van meer dan 200 gespecialiseerde publieke en private stakeholders uit heel Europa. De Stichting P&V was zeer vereerd met de aanwezigheid van eurocommissaris Andor en ministers De Coninck, Lieten en Smet. Het uiteindelijke doel van de conferentie was om politici, stichtingen en maatschappelijke organisaties in staat te stellen nieuw beleid en/of acties te identificeren en te lanceren om meer efficiënt te reageren op het probleem van vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid onder jongeren in België en Europa.

Jury

 
 

Powerpoint presentaties

7 maart 2013

   

8 maart 2013

 

Foto's