Europese Prijs

In 2011, de Europese Pool van de Stichtingen van de sociale economie (PEFONDES) heeft zijn eerste Europese Prijs "Voor de tewerkstelling van jongeren in de Sociale Economie" uitgereikt. Een Andalusische coöperatieve die duurzaam wonen promoot, ontvangt een prijs van 10.000 €. Een Belgische project tot oprichting van een coöperatieve onderneming dat aan ontwikkelingsprojecten een innovatieve tool wil verspreiden voor het werven van fondsen krijgt een prijs van 8.000 € plus 5.000 € financiële hulp bij de oprichting.

Het probleem van de werkloosheid bij jongeren treft alle landen van de Europese Unie en heeft de Europese Pool van de Stichtingen van de sociale economie (PEFONDES) ertoe aangezet zijn eerste Europese prijs "Voor de tewerkstelling van jongeren in de Sociale Economie" te organiseren. Met deze prijs wil PEFONDES exemplarische ondernemersinitiatieven aanmoedigen die door jongeren worden gedragen en die werkgelegenheid voor hen scheppen. Een jury van Europese experts is in Brussel samengekomen om de laureaten aan te duiden in de categorieën "bedrijven" en "bedrijfsprojecten". De jury nomineerde ook nog een aantal andere organisaties.

10.000 € voor Mazetas uit Spanje, laureaat in de categorie "bedrijven"

Mazetas werd in 2007 opgericht door drie jongeren. Het in Sevilla (Andalusië) gevestigde coöperatieve bedrijf ontwikkelt bouw- en beheerprojecten voor duurzame publieke en particuliere gebouwen. Het doet dit volgens een methodologie die gericht is op het ontwerp van bouwplannen, documentatie, opleiding en stages. Omdat duurzame architectuur en ecologie momenteel in de lift zitten in Spanje vertrouwt Mazetas erop dat het in de nabije toekomst werkgelegenheid zal kunnen creëren voor de jongeren.

Het Belgische ondernemingsproject PLOT.form krijgt 13.000 €

De drie jonge oprichters van de toekomstige Belgische coöperatieve PLOT.form bedachten een originele en innovatieve methode voor ontwikkelingsprojecten om fondsen te werven. Het is een on-line spel waarin architectuur en design slechts in de virtuele wereld bestaan maar ook een rechtstreekse impact hebben op de realiteit, in de ontwikkelingslanden. Dit spel zal worden aangeboden als een softwareprogramma ten behoeve van alle NGO’s die hun imago willen opfrissen en op transparante en interactieve manier fondsen willen werven.