Slotevenement “My Future, Our Society"Op 8 mei 2019 organiseerde de Stichting P&V om 10u een conferentie in BOZAR te Brussel die haar uitgebreid onderzoeks- en actieprogramma rond collectieve actie van jongeren afsluit.

Programma

In de voormiddag deelden enkele inspirerende sprekers hun ervaringen uit het werkveld met het publiek.

In de namiddag stelden de acht laureaten van onze projectoproep en een aantal partnerorganisaties hun resultaten voor in verschillende workshops

Kijk hier voor meer informatie over de workshops.

Na een intermezzo van De Troubadours en en twee "spoken word" artiesten, en de mogelijkheid om de expo Next Generation, Please in Bozar te bezoeken, volgde een debat rond de revitalisering van collectieve actie bij jongeren.

Herbekijk het volledige programma van het slotevent

                                            

Onze sprekers

Pepijn Kennis, asbl Toestand

Coördinator en drijvende kracht achter vzw Toestand, met als doel de tijdelijke reactivering van verlaten of vergeten gebouwen en ruimtes in de stad door dialoog, creatie, autonomie en actie met (jonge) omwonenden. Toestand ontving onlangs de Ultima voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Klik hier voor zijn PowerPoint presentatie.

​​​​​Julie Foulon, MolenGeek, Girleek

Oprichter van Girleek, een platform om vrouwen te inspireren en te versterken in de ICT sector, and MolenGeek, een codeerschool en coworking space ontstaan in Molenbeek. Zij ontving recentelijk de Gender Award en de Global Citizenship Award voor MolenGeek.

 

​​​​​​Victoria Anderica, Madrid City Council

Directeur van het Transparency Project van de stad Madrid, die “Decide Madrid” lanceerde, een online platform om directe, individuele participatie in de publieke stadszaken te faciliteren. Expert in toegang tot publieke informatie, vrijheid van informatie en meningsuiting, en burgerparticipatie.

Klik hier voor haar PowerPoint presentatie.

​​​​​​​​​​Michel Pradolini, City Pirates

Een succesvolle en sociaal geëngageerde ondernemer en oprichter en voorzitter van City Pirates, een breed gedragen sociaal project en voetbalclub. Hij ontving de Burgerschapsprijs van de Stichting P&V in 2018.

Klik hier voor zijn presentatie (video).

Anne Muxel, Sciences Po Paris

Anne Muxel is Professor en Onderzoeksdirecteur aan de CEVIPOF (Center for Political Research, Sciences Po Paris). Ze coördineerde verschillende binnen- en buitenlandse projecten en publicaties over jongeren en politiek, politieke participatie en intergenerationele transmissie van houdingen en gedragingen.

 

Gary Pollock, Manchester Metropolitan University

Professor en Hoofd Sociologie aan de Manchester Metropolitan University. Hij verricht al meer dan twintig jaar (Europees) onderzoek naar sociale en politieke houdingen, participatie en engagement van jongeren.

Klik hier voor zijn PowerPoint presentatie.

Jacquelien van Stekelenburg, Université d'Amsterdam

​​​​​​​Jacquelien is Professor Sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar expertises liggen bij onderzoek naar sociale bewegingen, collectieve actie, online en offline participatie en mobilisatie, en motieven voor deelname aan protesten.

Klik hier voor haar PowerPoint presentatie.

 

Bekijk de uitgebreidere biografieën van de sprekers.

Context


Slechts 16% van de jongvolwassenen gelooft dat ze op het politieke systeem kunnen rekenen om hun problemen op te lossen of hun dromen te verwezenlijken. Dit gevoel van politieke vervreemding was duidelijk aanwezig bij de 2.000 geïnterviewde jongeren voor het boek "Voorbij het narratief van neergang" van Mark Elchardus (2015). Voor het grootste deel vertrouwen ze op zichzelf, hun familie en een beetje geluk.

De politiek verliest echter haar zin als mensen niet beseffen dat een goede job, een comfortabele woning, een aangename buurt, veilige straten, degelijke zorgen als men ziek wordt,... heel sterk aan collectieve voorwaarden gebonden zijn

Daarom lanceerde de Stichting P&V een meerjarenproject om jongeren te verzoenen met maatschappelijke betrokkenheid en het politieke systeem in het algemeen. De eerste fase was een oproep naar organisaties in de brede zin die werken met en voor jongeren. Organisaties ook die, vrijwillig en op collectieve manier, een project wilden opzetten om een oplossing te vinden voor een probleem waarmee de jongeren te maken kregen of om een droom te verwezenlijken. Dit op het vlak van werk, gezondheid, habitat, mobiliteit, onderwijs, enz.

Onze algemene doelstelling: jongeren ervan bewust maken dat ze via collectieve actie, en in dialoog met andere actoren waaronder de (lokale) overheid en publieke instellingen, persoonlijke problemen kunnen oplossen of wensen kunnen verwezenlijken. Daarnaast hoopten we met dit project ook de politieke instellingen responsiever te maken voor de problemen en wensen van jongeren.

Tegen oktober 2016 ontvingen we 137 kandidaturen. Een jury van deskundigen selecteerde acht laureaten die een beurs ontvingen en gedurende anderhalf jaar werden gevolgd. Vier projecten komen uit Vlaanderen (J100, Cachet, EW32 en Vrienden van de Put), twee uit Brussel (Scouts des Marolles en Ades) en twee uit Wallonië (Couleur Café asbl and Maison de Jeunes de Jalhay-Sart).

Sinds de start van ons project zijn er verschillende conferenties en debatten georganiseerd, zijn er projecten ondersteund en is er vooruitgang geboekt. Om "My Future, Our Society" af te sluiten, brachten we de laureaten samen, nodigden we enkele inspirerende sprekers uit - elk gespecialiseerd in een bepaald domein van collectieve actie – en organiseerden we verschillende workshops.

Met dit laatste evenement wilden we de ervaringen van die 8 good practices en ons hele project voorstellen, maar daarnaast ook onderzoekers, experts, veldwerkers, jongeren en politici en het bredere publiek, uit België en het buitenland, samenbrengen om een beleidsmaatregelen te identificeren die kunnen helpen in de strijd tegen politieke vervreemding van jongeren en de revitalisering van collectieve actie in onze samenleving.

Hieronder enkele films (playlists) van de acht laureaten van "My Future, Our Society".

 

 Workshops presentaties (powerpoint)


Workshop 1 : " Youth (re)making the neighbourhood"


 

Workshop 2: "Youth influencing local policy making"


 

Workshop 3 : "Ways to give youngsters a voice and ressurces to take action"


 

Persoverzicht

Onze Partners

 
​​​​​​​
​​​​​​​