From declinism to hope: debating our future

Naar aanleiding van onze studie over de toekomstverwachtingen van jongvolwassenen en de verschijning van het boek “Voorbij het narratief van neergang” van Mark Elchardus in 2015, organiseert de Stichting P&V een avondconferentie en debat, op 24 mei 2016 om 18 uur, te Brussel over declinisme en politieke vervreemding bij jongeren. Het doel van dit event is een meer genuanceerde visie op de thematiek naar voor te brengen en oplossingen voor te stellen voor de toekomst van onze samenleving.

Naar aanleiding van de grote uitdagingen waarvoor België en Europa staan, lijkt het ons essentieel een aantal inspirerende sprekers uit te nodigen die hun licht op de thematiek laten schijnen en een meer hoopvolle visie van de samenleving naar voor kunnen brengen. We willen hiermee niet alleen het publiek, maar ook de politieke wereld, het maatschappelijk middenveld, de media… stimuleren in dit belangrijk maatschappelijk debat hun rol op te nemen.

Onder de uitgenodigde sprekers, kunnen we rekenen op de aanwezigheid van onder anderen, Jean-François Caron, een Franse visionaire burgemeester, de professor en socioloog Frank Furedi, Raphaël Liogier, socioloog, filosoof, hoogleraar aan het Instituut voor Studies van Aix-en-Provence Policy, Paul Scheffer, columnist, en hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg, en Mark Elchardus, socioloog en auteur van "Voorbij het narratief van neergang", en Olivier Servais, professor, antropoloog en geschiedschrijver.
 

 

Meer lezen

Burgerschapsprijs 2015

De Burgerschapsprijs 2015 gaat naar Frans De Clerck en Eric Domb

Op woensdag 2 december 2015 heeft de Stichting P&V voor het elfde jaar op rij haar Burgerschapsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

De Burgerschapsprijs 2015 gaat naar Frans De Clerck en Eric Domb. Zij bewijzen, elk op hun manier, dat succesvol ondernemen samen kan gaan met goed burgerschap en met een ethische en respectvolle benadering van de mensen, de samenleving en de planeet. Zij hebben ook aangetoond dat ondernemen een belangrijke grondslag kan zijn van goed burgerschap. Dat het een belangrijke manier is om te streven naar een betere en meer rechtvaardige wereld.

Meer lezen

NIEUW BOEK OVER TOEKOMSTVERWACHTINGEN VAN JONGVOLWASSENEN

Op 6 oktober 2015 verscheen het boek “Voorbij het narratief van neergang” van Mark Elchardus, resultaat van een onderzoek waarbij 2000 jongvolwassenen werden bevraagd. Het onderzoek gebeurde in samenwerking met de Stichting P&V.

Over hun persoonlijke leven – hun werk, loopbaan, gezinsleven, woning, woonomgeving – zijn de leden van deze generatie (zeer) optimistisch. Dat staat echter in scherp contrast tot hun verwachtingen voor de samenleving. Daar verwachten zij steile neergang, zien zij alles van waarde (werkgelegenheid, werkzekerheid, veiligheid, milieu, sociale cohesie…) verloren gaan. In het boek worden de gevolgen van dat geloof in neergang, dat declinisme, grondig onderzocht.

 

 

 

Meer lezen

Europese conferentie te Brussel over vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid - 8 mei 2015

Op 8 mei 2015 heeft de Stichting P&V een conferentie te Brussel georganiseerd die haar uitgebreid onderzoeks- en actieprogramma rond de integratie van jongeren uitgesloten door vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid afsluit.

De conferentie heeft de bevindingen voorgesteld en besproken van 6 Belgische projecten die werken aan de sociale en economische integratie van jongeren en door de Stichting P&V ondersteund werden. Daarnaast kwamen nog een tiental andere Belgische en internationale good practices aan het woord tijdens verschillende groepsateliers.

Met de steun van de Belgische Nationale Loterij.

Meer lezen