Slotevenement “My Future, Our Society” op 8 mei 2019 in BOZAR te Brussel

Op 8 mei 2019 organiseerde de Stichting P&V om 10u een conferentie in BOZAR te Brussel die haar uitgebreid onderzoeks- en actieprogramma rond collectieve actie van jongeren afsloot.

In de voormiddag deelden enkele inspirerende sprekers hun ervaringen uit het werkveld met het publiek. In de namiddag stelden de acht laureaten van onze projectoproep en een aantal partnerorganisaties hun resultaten voor in verschillende workshops. Na een intermezzo van De Troubadours en de mogelijkheid om de expo Next Generation, Please in Bozar te bezoeken, volgde een debat rond de revitalisering van collectieve actie bij jongeren.

 

Meer lezen

Connecting you(th). Doorbreken van scheidslijnen in de samenleving

De Stichting P&V zet een grootscheepse actie op touw onder de naam Connecting you(th). Over het doorbreken van scheidslijnen in de samenleving.

Steeds meer lijken er twee groepen (jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven. Deze groepen kristaliseren zich rond opleiding. Lager- en hoger opgeleiden en - bij jongeren, zij die schoollopen in algemene of meer theoretische studierichtingen en meer beroepsgeoriënteerde richtingen - komen elkaar nog zelden tegen. Ze wonen in andere buurten, ze gaan naar andere sportclubs of scholen, ze ontmoeten elkaar niet via sociale media en komen elkaar ook niet meer tegen in de kerk of het leger.

Meer lezen

Burgerschapsprijs 2018

De Burgerschapsprijs 2018 gaat naar Michel Pradolini.

Op dinsdag 13 november 2018 heeft de Stichting P&V voor het veertiende jaar op rij haar Burgerschapsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

Dit jaar koos de jury een Belgische persoonlijkheid. Michel Pradolini is niet alleen een succesvolle en geëngageerde ondernemer, maar hij is ook de oprichter, bezieler en voorzitter van City Pirates, een breed gedragen sociaal project en voetbalclub actief in verschillende wijken van Antwerpen, die 1.200 jongeren telt terwijl de wachtlijsten groeien.

Meer lezen