Voorbij het narratief van neergang

Auteur: ELCHARDUS Mark
Publicatie: 2015
Uitgever: Lanoo Campus
Taal : Nederlands en frans

Onze samenleving zit in een neerwaartse spiraal. Dit gevoel is sterk aanwezig bij de 2000 jongvolwassenen die voor dit boek werden geïnterviewd. In Voorbij het narratief van neergang analyseert socioloog Mark Elchardus dit wijdverbreide en hardnekkige gevoel, het geloof dat onze welvaart e welzijn teloorgaan, dat alles van waarde verloren gaan.

Maar gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. Integendeel. Wat hun persoonlijke toekomstdromen betreft, tonen de jongvolwassenen zich bijzonder positief. Het boek beschrijft hun leven, hun zorgen en dromen. Daarin tekent zich een nieuwe samenleving met nieuwe mogelijkheden af. En toch... Deze generatie is angstig omdat de maatschappelijke neergang haar overweldigt en zij zich niet bij machte voelt om het tij te keren.

Te koop in de boekhandels en bij Lanoo Campus

Early school leaving and youth unemployement

Auteurs : DE GROOF Saskia and ELCHARDUS Mark
Publicatie : 2013
Uitgever : Lannoo Campus & Amsterdam University Press
Taal : English

Early school leaving & youth unemployment is the result of an international call for scientific papers by the P&V Foundation, which aimed to reward articles that succeed to elucidate in a rigorous, empirical and original way the causes of and possible solutions for early school leaving and/or youth unemployment in Belgium and other OECD societies. The authors come from different disciplines, such as sociology, economy, education and labour market studies.

Te koop in de boekhandels.

Een land/Twee talen

België uit het leven gegrepen

Auteurs: ELCHARDUS Mark, SERVAIS Olivier en DE KEERE Kobe
Publicatie: 2011
Uitgever: Lanoo Campus
Taal : Nederlands en frans

"Burgerschap-Interculturaliteit-Dialoog"-project viel heel gauw op een publieke dialoog over onze taalkundige diversiteit. Gezien de historische en sociale situatie in het tweetalige België, moet er een constructieve dialoog tussen de twee taalgemeenschappen op gang worden gebracht. Het boek biedt een verrassend analyse van persoonlijke verhalen over het leven in een tweetalig land. Onthullende verhalen brengen aan het licht wat in debatten en opiniepeilingen vaak – bewust of onbewust – verzwegen wordt.

Te koop in de boekhandels.

Beter samen?

Denk- en doepistes voor een toegankelijk jeugdwerk in Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Auteur: PELLERIAUX Koen
Publicatie: 2005
Uitgever: Acco, Leuven-Voorburg
Taal : Nederlands en Frans

België biedt een brede waaier aan ontmoetings- en ontspanningsmogelijkheden voor jongeren. Toch blijkt een aantal jongerengroepen opvallend afwezig in het jeugdwerkverhaal. Daarom zette de Stichting P&V het project "Beter samen? Jongeren voor toegankelijk jeugdwerk!" op poten. Een meerjarenproject dat het debat rond het toegankelijkheidsvraagstuk over de verschillende jongerenrelevante sectoren heen wil aanzwengelen en jongeren hierbij zelf aan het werk wil zetten. Dit boek is een neerslag van de tweetalige studiedag die plaatsvond op 10 december 2004 ter voorbereiding van dit project.

Economie sociale et intégration dans la société européenne des jeunes issus de l’immigration

Met de steun van de Europese Commissie DG Onderwijs en Cultuur

Auteur: PHILIPPE Alain
Publicatie: 2004
Uitgever: PEFONDES, Paris
Taal : Frans

Witboek (enkel in het Frans) overhandigd aan de Europese Commissie en een neerslag van het pilootproject dat gedurende twee jaar geleid werd door de Europese pool van de stichtingen van de sociale economie, in vier Europese landen.

Proeve(n) van politiek

Auteurs : SIONGERS Jessy et KAVADIAS Dimokritos 
Publicatie : 2000 
Uitgever : Labor 
Taal : Nederlands en frans

Resultaten van de onderzoeksgroep TOR van de vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel over de ervaring van een Belgisch Jongerenparlement tussen 1997 en 2000, op initiatief van de Stichting P&V. De 90 jonge parlementsleden van 17 tot 23 jaar kregen een budget om de strijd tegen sociale uitsluiting van jongeren aan te gaan.

Verkrijgbaar op aanvraag.