De Stichting P&V ondersteunt de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en laat ze actief meebouwen aan een solidaire wereld.

De acties en de werking van de Stichting P&V zijn gebaseerd op vier principes die voortvloeien uit de waarden van de sociale economie: solidariteit, emancipatie, burgerzin en participatie.

Op die manier wil de Stichting actief burgerschap ondersteunen en opkomen tegen de uitsluiting van jongeren in onze samenleving.

MECENAAT

De Stichting P&V verleent geen subsidies, ze lanceert of werkt mee aan verschillende acties. Als u op de hoogte wil blijven van onze projecten, kunt u zich op onze website inschrijven om onze newsletter te ontvangen.