Burgerschapsprijs 2017

De Burgerschapsprijs 2017 gaat naar Sir Paul Collier

Op dinsdag 28 november 2017 heeft de Stichting P&V voor het dertiende jaar op rij haar Burgerschapsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

Dit jaar koos de jury een academische persoonlijkheid met internationale erkenning, gespecialiseerd in de ontwikkelings- en migratieproblematiek. Paul Collier verzoent uitmuntend academisch werk met een sterk en pragmatisch engagement voor meer gelijkheid en sociale rechtvaardigheid in de wereld. Op minstens drie domeinen heeft hij zich tevens sterk maatschappelijk geëngageerd: de economische ontwikkeling in Afrika, de armoedebestrijding en de vluchtelingenproblematiek.

Meer lezen

My Future, Our Society: A call for action

De Stichting P&V organiseert een conferentie en debat op 23 mei 2017 om 18u in de studio 1 van Flagey te Brussel rond politieke aliënatie (van jongeren) en de nood aan revitalisatie van collectieve actie.

 

We hebben de eer Agathe Cagé, mede-oprichter van de think tank Cartes sur table, Paul Dekker, hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg en hoofd van de onderzoekssector Participatie, Cultuur en Leefomgeving bij het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) in Nederland en Raphaël Glucksmann, Frans essayist en documentairemaker te mogen verwelkomen. Olivier Servais, professor antropologie en voorzitter van de Stichting P&V, zal de avond inleiden. De laureaten van onze projectoproep "My Future, Our Society" gelanceerd in 2016 zullen ook tijdens dit evenement bekendgemaakt worden.

We hebben ook enkele belangrijke Belgische academici en experts uitgenodigd om het woord te nemen en het debat te stimuleren, meer bepaald:  Tine De Moor, hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en expert in onderzoek naar instituties voor collectieve actie, Dries Gysels, oprichter en coördinator van Lab van Troje en organisator van de eerste Belgische editie van de Burgermeesteracademie, en Philippe Van Parijs, hoogleraar aan de Universiteit van Louvain-la Neuve (UCL) waar hij de Hoover-leerstoel voor Economische en Sociale Ethiek bezet, en maatschappelijk erg actief.

Meer lezen

De laureaten van onze projectoproep: "My Future, Our Society"

In 2016 deed Stichting P&V een projectoproep naar organisaties die werken met en voor jongeren. Het doel: jongeren en jongvolwassenen ervan bewust maken dat ze via collectieve actie persoonlijke problemen kunnen oplossen of wensen kunnen verwezenlijken. Uit cijfers blijkt namelijk dat slechts 16% van hen rekent op de politiek en collectieve oplossingen om hen te helpen bij hun problemen of dromen. Ze rekenen vooral op zichzelf, hun familie en een portie geluk. Stichting P&V wil aantonen dat het ook anders kan. Ook wil zij met haar initiatief politieke instellingen responsiever maken voor de problemen en wensen van jongeren.

De Stichting P&V heeft op dinsdag 23 mei 2017, tijdens haar jaarlijkse conferentie en debat, de acht laureaten bekendgemaakt van haar projectoproep “My Future, Our Society”. Vier Franstalige en vier Nederlandstalige projecten werden geselecteerd na een uitgebreide selectieprocedure. Zij krijgen beurzen om gedurende anderhalf jaar hun plannen te realiseren

Meer lezen