My Future, Our Society: A call for action

De Stichting P&V organiseert een conferentie en debat op 23 mei 2017 om 18u in de studio 1 van Flagey te Brussel rond politieke aliënatie (van jongeren) en de nood aan revitalisatie van collectieve actie.

 

We hebben de eer Agathe Cagé, mede-oprichter van de think tank Cartes sur table, Paul Dekker, hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg en hoofd van de onderzoekssector Participatie, Cultuur en Leefomgeving bij het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) in Nederland en Raphaël Glucksmann, Frans essayist en documentairemaker te mogen verwelkomen. Olivier Servais, professor antropologie en voorzitter van de Stichting P&V, zal de avond inleiden. De laureaten van onze projectoproep "My Future, Our Society" gelanceerd in 2016 zullen ook tijdens dit evenement bekendgemaakt worden.

We hebben ook enkele belangrijke Belgische academici en experts uitgenodigd om het woord te nemen en het debat te stimuleren, meer bepaald:  Tine De Moor, hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en expert in onderzoek naar instituties voor collectieve actie, Dries Gysels, oprichter en coördinator van Lab van Troje en organisator van de eerste Belgische editie van de Burgermeesteracademie, en Philippe Van Parijs, hoogleraar aan de Universiteit van Louvain-la Neuve (UCL) waar hij de Hoover-leerstoel voor Economische en Sociale Ethiek bezet, en maatschappelijk erg actief.

Meer lezen

Burgerschapsprijs 2016

De Burgerschapsprijs 2016 gaat naar Jan Nolf en Michel Claise.

Op woensdag 23 november 2016 heeft de Stichting P&V voor het twaalfde jaar op rij haar Burgerschapsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

Omdat zij één van de hoekstenen vormt van een democratische staat, en omdat zij vandaag onder druk staat, werd justitie gekozen als het thema voor de Burgerschapsprijs 2016. De Burgerschapsprijs 2016 wordt uitgereikt aan Jan Nolf en Michel Claise.

Deze twee magistraten zijn elk in heel verschillende domeinen actief, maar ijveren allebei voor de bescherming van de gelijkheid van alle burgers voor de wet en verdedigen de rechten en plichten van elk individu. Via hun beroep als magistraat én stem als columnist in het publieke debat, verdedigen ze de onafhankelijkheid van het gerecht tegenover de macht van het geld en ijveren ze voor de bescherming van de democratische rechtstaat. Ongevoelig voor druk, tonen zij aan hoe individuele actoren werkend binnen justitie kunnen handelen om, op verantwoorde basis, het rechtssysteem te verbeteren. Een systeem dat vooralsnog weinig aandacht krijgt van het grote publiek.

Meer lezen

Nieuwe projectoproep: My Future, Our Society

Slechts 16% van de jongvolwassenen rekent op de politiek om hen te helpen bij het oplossen van hun problemen of het realiseren van hun dromen. Zij rekenen vooral op zichzelf, hun familie en een portie geluk. De politiek verliest echter haar zin als mensen niet beseffen dat een goede job, een comfortabele woning, een aangename buurt, veilige straten, degelijke zorgen als men ziek wordt,... heel sterk aan collectieve voorwaarden gebonden zijn.

Om deze « politieke vervreemding » tegen te gaan, wil het nieuwe meerjarenproject van de Stichting P&V jongeren en jongvolwassenen weer verzoenen met maatschappelijk engagement en de politiek in de ruime zin, door hen te tonen dat via collectieve actie persoonlijke problemen kunnen opgelost worden of wensen kunnen verwezenlijkt worden.

Meer lezen