Burgerschapsprijs 2016

De Burgerschapsprijs 2016 gaat naar Jan Nolf en Michel Claise.

Op woensdag 23 november 2016 heeft de Stichting P&V voor het twaalfde jaar op rij haar Burgerschapsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

Omdat zij één van de hoekstenen vormt van een democratische staat, en omdat zij vandaag onder druk staat, werd justitie gekozen als het thema voor de Burgerschapsprijs 2016. De Burgerschapsprijs 2016 wordt uitgereikt aan Jan Nolf en Michel Claise.

Deze twee magistraten zijn elk in heel verschillende domeinen actief, maar ijveren allebei voor de bescherming van de gelijkheid van alle burgers voor de wet en verdedigen de rechten en plichten van elk individu. Via hun beroep als magistraat én stem als columnist in het publieke debat, verdedigen ze de onafhankelijkheid van het gerecht tegenover de macht van het geld en ijveren ze voor de bescherming van de democratische rechtstaat. Ongevoelig voor druk, tonen zij aan hoe individuele actoren werkend binnen justitie kunnen handelen om, op verantwoorde basis, het rechtssysteem te verbeteren. Een systeem dat vooralsnog weinig aandacht krijgt van het grote publiek.

Meer lezen

Nieuwe projectoproep: My Future, Our Society

Slechts 16% van de jongvolwassenen rekent op de politiek om hen te helpen bij het oplossen van hun problemen of het realiseren van hun dromen. Zij rekenen vooral op zichzelf, hun familie en een portie geluk. De politiek verliest echter haar zin als mensen niet beseffen dat een goede job, een comfortabele woning, een aangename buurt, veilige straten, degelijke zorgen als men ziek wordt,... heel sterk aan collectieve voorwaarden gebonden zijn.

Om deze « politieke vervreemding » tegen te gaan, wil het nieuwe meerjarenproject van de Stichting P&V jongeren en jongvolwassenen weer verzoenen met maatschappelijk engagement en de politiek in de ruime zin, door hen te tonen dat via collectieve actie persoonlijke problemen kunnen opgelost worden of wensen kunnen verwezenlijkt worden.

Meer lezen

From declinism to hope: debating our future

Naar aanleiding van onze studie over de toekomstverwachtingen van jongvolwassenen en de verschijning van het boek “Voorbij het narratief van neergang” van Mark Elchardus in 2015, organiseerde de Stichting P&V een avondconferentie en debat, op 24 mei 2016 om 18 uur, te Brussel over declinisme en politieke vervreemding bij jongeren. Het doel van dit event was een meer genuanceerde visie op de thematiek naar voor te brengen en oplossingen voor te stellen voor de toekomst van onze samenleving.

Naar aanleiding van de grote uitdagingen waarvoor België en Europa staan, leek het ons essentieel een aantal inspirerende sprekers uit te nodigen die hun licht op de thematiek laten schijnen en een meer hoopvolle visie van de samenleving naar voor kunnen brengen. We willen hiermee niet alleen het publiek, maar ook de politieke wereld, het maatschappelijk middenveld, de media… stimuleren in dit belangrijk maatschappelijk debat hun rol op te nemen.

Onder de uitgenodigde sprekers, konden we rekenen op de aanwezigheid van onder anderen, Jean-François Caron, een Franse visionaire burgemeester, de professor en socioloog Frank Furedi, Raphaël Liogier, socioloog, filosoof, hoogleraar aan het Instituut voor Studies van Aix-en-Provence Policy, Paul Scheffer, columnist, en hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg, en Mark Elchardus, socioloog en auteur van "Voorbij het narratief van neergang", en Olivier Servais, professor, antropoloog en geschiedschrijver.
 

 

Meer lezen