Neem deel aan het slotevent van het project Connecting you(th)

Naar aanleiding van de projectoproep heeft ons Jongerenforum 14 organisaties geselecteerd die wederzijdse ontmoetingen vergemakkelijken en sociale kloven tussen jongeren overwinnen via projecten die door de Stichting P&V werden ondersteund. 

Kom deze goede praktijken en het parcours van de jongeren van ons Forum ontdekken op 19 april! Elke organisatie heeft op haar manier gewerkt aan het overwinnen van sociale kloven via vier thema's: inclusie, onderwijs, bevordering van ondernemerschap en burgerschap, cultuur en media, of sport. 

Woensdag 19 april van 12.00 - 17.30 uur in de Beursshouwburg – Schrijf u in


 


 

 

Lees meer

Het KEEP-project : Nationale conferentie in Brussel

Het KEEP-project gaat zijn laatste fase in, met een consortiummeeting in Warschau, en een nationale conferentie in Brussel. Het jaar 2023 zal worden gewijd aan het organiseren van een aantal events om de resultaten van het KEEP-project te verspreiden. Voor de afsluiting in mei 2023 in Parijs zal in elk deelnemend land een conferentie worden georganiseerd.In Brussel zullen de eerste resultaten op nationaal niveau op 15 februari worden voorgesteld. 

Wenst u deel te nemen aan deze conferentie ?Schrijf je in

Lees meer

Jongerenforum: Evaluatie van de winnende projecten


Na de selectie van winnende projecten van onze projectoproep en de start van de uitvoering van deze projecten (vanaf februari 2022), is het tijd voor evaluatie en reflectie. Deze eerste etappe vond plaats in Gent. Op het programma van het Jongerenforum: workshops over projectevaluatie en toekomstscenario's van de samenleving, projectbezoeken en ludieke activiteiten! 

Met dank aan de Nationale Loterij

Lees meer

BURGERSCHAPSPRIJS 2022

 

A picture containing outdoor, tree, person, parkDescription automatically generatedDe 18e Burgerschapsprijs van de Stichting P&V gaat naar de Hongaarse LGBTQI+ activiste Dorottya Rédai. De controverse rond de publicatie van "Meseország mindenkié” (vertaald als “Sprookjesland is van iedereen") zette de Hongaarse premier Victor Orban in 2021 ertoe aan een wet uit te vaardigen die het “promoten” van homoseksualiteit aan minderjarigen verbiedt. Sinds deze controverse is het boek in 10 talen vertaald, waaronder een Engelse en Franse vertaling die vanaf 20 oktober 2022 beschikbaar zijn. De Nederlandstalige vertaling kwam reeds uit in 2021.

De Uitreiking van de Burgerschapsprijs vond plaats op 16 november 2022 te Brussel. 

​​​​​​

Meer lezen

Het KEEP Project-Publicatie van het rapport : Education and the Covid-19 pandemic a situational review of five Regions

Onder leiding van de Stichting P&V in België worden in dit verslag de nationale en regionale  maatregelen gepresenteerd die de onderwijsstelsels in staat stelden zich aan te passen en kwaliteitsonderwijs te blijven verstrekken tijdens de COVID-19-pandemie in Frankrijk, België, Polen en Griekenland. 
Het is het resultaat van het eerste jaar van de uitvoering van het project.Dit eerste resultaat van het consortium brengt de belangrijkste uitdagingen in kaart waarmee de onderwijssystemen van de partnerlanden de afgelopen jaren zijn geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld de problemen met de abrupte omschaakeling naar digitaal onderwijs, absenteïsme bij een deel van de leerlingen,leerachterstanden...

 

Meer lezen

Uitreiking van de Burgerschapsprijs 2021 aan Jean Drèze 

De 17e Burgerschapsprijs van de Stichting P&V werd op 27 juni uitgereikt aan de in België geboren Indiase econoom en activist Jean Drèze.

De Burgerschapsprijs wordt jaarlijks toegekend aan personen die zich op voorbeeldige wijze hebben ingezet voor een open, democratische en tolerante samenleving.

Jean Drèze is alom bekend om zijn invloedrijke werk op het gebied van honger, armoede, onderwijs, sociale zekerheid, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, en is een vurige pleitbezorger van onderzoek voor actie: economisch onderzoek dat de wereld wil verbeteren. Als activist is Jean Drèze betrokken geweest bij vele bewegingen die het leven van de armen in India hebben verbeterd. Jean Drèze kiest er bewust voor om heel eenvoudig te leven tussen de mensen waarvoor hij zich inzet en onderzoek verricht.

Lees meer

De Stichting P&V maakt de resultaten bekend van de projectoproep Connecting You(th)

Zo zullen 14 organisaties werken aan het faciliteren van wederzijdse ontmoetingen en het overbruggen van sociale kloven tussen jongeren door middel van projecten rond inclusie, onderwijs, opvoeden tot ondernemingszin en burgerzin, cultuurn media en sport.

Ontdek de lijst met ondersteunde organisaties

 

 

Lees meer

Tweede bijeenkomst van het Jongerenforum

Het jongerenforum kwam een weekend lang als jury bijeen om de winnende organisaties te selecteren van de projectoprep Connecting Youth. Intense debatten maar een echte ervaring in actief burgerschap voor onze 20 jongeren.

Ontdek het filmpje!

 

 

 

 Lees meer

Europees project Erasmus + KEEP (Key engaging educational practices)

Oproep naar leraren secundair onderwijs! Het doel van KEEP is de goede praktijken te delen die door leraren in het secundair onderwijs tijdens de COVID-19-pandemie zijn toegepast om contact met leerlingen te houden en het risico van schooluitval tegen te gaan.

 Om deze best practices te bundelen, zijn we op zoek naar leerkrachten voor een Europese enquête. Ben je een leraar of ken je een leraar, aarzel dan niet om vóór 31 januari 2022 onze online vragenlijst in te vullen. 

 

 

MEER LEZEN

Nieuwe projectoproep Connecting You(th) : Dien je dossier in voor 30 november 2021!

De Stichting P&V lanceert de projectoproep Connecting You(th) om wederzijdse ontmoetingen tussen jongeren van verschillende horizonten te bevorderen en/of te werken aan gemeenschappelijke doelen in de (buiten-)schoolse omgeving, de buurt of de vrijetijd. Niet alleen kan zo worden gewerkt aan het mentale welzijn maar ook aan het maatschappelijke welzijn en de cohesie in de samenleving.

Meer lezen

P&V Stichting zoekt kandidaten voor jongerenforum

 

Voor haar nieuwe project 'Connecting you(th). Doorbreken van scheidslijnen in de samenleving' wil de Stichting P&V een jongerenforum oprichten. Zo’n twintig jongeren tussen 17 en 23 krijgen hierin de kans om ervaring op te doen in actief burgerschap. Ken jij iemand in je familie of vriendenkring? Deel onze oproep gerust met hen.

Meer lezen

BURGERSCHAPSPRIJS 2020


Op zondag 2 mei 2021 krijgt activist, journalist en regisseur Waad al-Kateab tijdens Difference Day de 16e Burgerschapsprijs van de Stichting P&V.

De Burgerschapspprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving. Dit jaar koos de jury ervoor om het parcours van een vrouwelijke journalist, van Syrische afkomst, te belonen voor haar actief en militant burgerschap.

Gedreven zet ze zich in voor de vrijheid van meningsuiting, het respect voor de mening van anderen, de mensenrechten, het recht op gezondheid, en voor zorgverleners en dokters wereldwijd. De uitreiking zal plaatsvinden tijdens de “Difference Day” op 2 mei 2021 in BOZAR.

Download de brochure over de Laureaat 2020

Meer lezen

Ontdek de jongeren van het Linking Youth Up en Guiding Youth

Niet alle gezinnen hebben thuis een computer. Daarnaast hebben veel jongeren thuis geen geschikte plek om huiswerk te maken of te studeren. Bovenop dit gebrek aan apparatuur, heeft een op de vijf jongeren te weinig digitale kennis en vaardigheden. De coronacrisis heeft deze ongelijkheid nog meer in de verf gezet. Ontdek Meriam, Ilka, Siebe, Anthony en al de jonge mensen die het gezicht zijn van het Linking Youth Up-project. Met dit project krijgen 1300 maatschappelijk kwetsbare jongeren een nieuwe laptop en 65 organisaties steun om verder te werken aan de digitale en onderwijskloof.

 

Meer lezen

De Stichting P&V maakt de resultaten bekend van de projectoproepen « Linking Youth Up » en « Guiding Youth ».

Met het budget van 1 miljoen euro van de P&V Groep krijgen 1.300 maatschappelijk kwetsbare jongeren een nieuwe laptop
en worden door 66 organisaties in heel België begeleid en versterkt in hun digitale competenties. 

 

Meer lezen

De P&V Groep maakt 1 miljoen euro vrij om de onderwijskloof tussen jongeren, die versterkt is door de Coronacrisis, te verkleinen.

De Stichting P&V is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van twee projectoproepen om computers en ondersteuning te bieden voor het versterken van de vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Meer lezen