Burgerschapsprijs 2019

Op woensdag 20 november 2019 heeft de Stichting P&V haar 15e Burgerschapsprijs uitgereikt aan de journalisten Geert Mak en Virginie Nguyen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

Dit jaar koos de jury twee laureaten die via getuigenissen en portretten van gewone mensen op een toegankelijke manier een breder verhaal en visie op onze samenleving naar buiten brengen. Zij doen dit elk op een manier die zij als geen ander beheersen: de ene via het woord en de andere via het beeld.
 

Meer lezen

Connecting you(th). Doorbreken van scheidslijnen in de samenleving

De Stichting P&V zet een grootscheepse actie op touw onder de naam Connecting you(th). Over het doorbreken van scheidslijnen in de samenleving.

Steeds meer lijken er twee groepen (jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven. Deze groepen kristaliseren zich rond opleiding. Lager- en hoger opgeleiden en - bij jongeren, zij die schoollopen in algemene of meer theoretische studierichtingen en meer beroepsgeoriënteerde richtingen - komen elkaar nog zelden tegen. Ze wonen in andere buurten, ze gaan naar andere sportclubs of scholen, ze ontmoeten elkaar niet via sociale media en komen elkaar ook niet meer tegen in de kerk of het leger.

Meer lezen

SLOTEVENEMENT “MY FUTURE, OUR SOCIETY” OP 8 MEI 2019 IN BOZAR TE BRUSSEL

Op 8 mei 2019 organiseerde de Stichting P&V om 10u een conferentie in BOZAR te Brussel die haar uitgebreid onderzoeks- en actieprogramma rond collectieve actie van jongeren afsloot.

In de voormiddag deelden enkele inspirerende sprekers hun ervaringen uit het werkveld met het publiek. In de namiddag stelden de acht laureaten van onze projectoproep en een aantal partnerorganisaties hun resultaten voor in verschillende workshops. Na een intermezzo van De Troubadours en de mogelijkheid om de expo Next Generation, Please in Bozar te bezoeken, volgde een debat rond de revitalisering van collectieve actie bij jongeren.

 

Meer lezen